1% dla suwalskich organizacji

1% dla suwalskich organizacji

W usłudze Twój e-PIT zostały udostępnione dla podatników zeznania podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38. Z tytułu rozliczenia podatkowego za 2020 rok podatnicy mogą wskazać w zeznaniu podatkowym organizację pożytku publicznego, na rzecz której zostanie przekazany 1% ich należnego podatku. Wystarczy po wyliczeniu zobowiązania podatkowego za 2020 r., czyli w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisać nazwę i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji, na rzecz której chcemy przekazać określoną kwotę do wysokości 1% należnego podatku. Resztę zrobi urząd skarbowy.

Poniżej przedstawiamy wykaz suwalskich organizacji pożytku publicznego, na które można przekazać 1% należnego podatku. Organizacje te prowadzą szereg społecznie użytecznych działań na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, organizacji wypoczynku, sportu i kultury. Zachęcamy do przekazywania 1% należnego podatku dla suwalskich organizacji pożytku publicznego.

tabela

Top