Spotkanie turystyczne w Muzeum Wigier

Spotkanie turystyczne w Muzeum Wigier

W ubiegły piątek 5 kwietnia  w Muzeum Wigier w Starym Folwarku miało miejsce spotkanie turystyczne, zorganizowane wspólnie przez Suwalską Organizację Turystyczną i Wigierski Park Narodowy.

Po powitaniu uczestników, otwarto wystawę fotograficzną „Top ziemi Suwalskiej”. W Muzeum Wigier będzie można ją oglądać do początku maja. Pozostałe części wystawy znajdują się w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem oraz w Klasztorze Pokamedulskim w Wigrach.

Następnie prelekcjami zainaugurowano jubileusz 30-lecia Wigierskiego Parku Narodowego.  O historii powstania Parku, ale też o planowanych rocznicowych wydarzeniach opowiadali: Maciej Kamiński – p.o. Dyrektora, Maciej Ambrosiewicz – Kierownik Muzeum Wigier.

Podsumowania ruchu turystycznego w WPN w 2018r dokonała  O statystykach dotyczących ruchu turystycznego w 2018 roku Barbara Perkowska – szefowa Zespołu Udostępniania Parku. Statystyki są imponujące, 9 tysięcy turystów indywidualnych (więcej i tysiąc niż w 2017 r.), 235 grup zorganizowanych, łącznie 8 tysięcy osób (70% to młodzież szkolna), wydano także 30 tysięcy kart wstępu. Barbara Perkowska omawiała też inwestycje jakie WPN wykonał korzystając Fundusz Leśny. Odbudowano między innymi platformę widokową w Bryzglu, wykonano pomost widokowy w Wigrach, wybudowano parkingi Samle1 oraz w Kruszniku przy wieży widokowej.  Przy szlakach turystycznych postawiono toalety kompostujące oraz ławostoły.

Plany inwestycyjne na ten rok to między innymi budowa kładki w Cimochowiźnie, parkingi w Czerwonym Krzyżu, mąkiniach, Piaskach. Natomiast w ramach programu stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska”  Lokalna  Grupa  Działania ma powstać pomost widokowymiędzy jeziorami Leszczewek i Wigry, pomosty pływające i zagospodarowanie plaży w Krzywem w tym boisko do siatkówki plażowej. W ramach RPO wybudowana ma być „Wilcza ścieżka” o długości 30 km od Płociczna do Lipniaka, oraz ma być odbudowana wieża widokowa „U Jawora”.

Bogaty kalendarz wydarzeń nad Wigrami związanych m.in. z obchodami rocznicy 20-lecia wizyty papieża Jana Pawła II w Wigrach przedstawił Prezes Fundacji Wigry Pro – ksiądz dr Jacek Marek Nogowski.

Wielu uczestników dzięki prelegentce – p. Małgorzacie Luto z Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku – z zainteresowaniem wgłębiało się w zawiłości ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Dla sporej grupy ważne były informacje o pożyczkach na rozwój szeroko pojętej działalności turystycznej i okołoturystycznej (warto zobaczyć katalog obszarów wsparcia) w ramach projektu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”. O produkcie „Pożyczki na Rozwój Turystyki” opowiedzieli  Marzena Szubzda z Banku Gospodarstwa Krajowego i  Artur Piotrowski z Funduszu Wschodniego z Białegostoku (podmiot obsługujący w naszym województwie ten instrument wsparcia).

Podsumowanie działań Suwalskiej OT za 2018 rok i plany na rok bieżący przedstawiła przedstawicielka Zarządu Beata Chełmicka-Bordzio, a o projekcie ciekawej innowacyjnej mapy „Cztery Oblicza Suwalszczyzny” opowiedział Paweł Sidor z Fundacji Piękno Naszej Polski.

źródło  B. Chełmicka-Bordzio

Top