27 października 2015

Suwałki stoją przed dużym wyzwaniem demograficznym. W naszym mieście jeszcze mamy dodatni przyrost naturalny, ale starzenie się suwalskiej społeczności jest zauważalne. Dlatego musimy zadbać o jak najlepsze warunki życia starszych mieszkańców, bo potrzebują oni wsparcia.

W styczniu br. powołałem do życia Suwalską Radę Seniorów. Członkowie Rady aktywnie uczestniczą w życiu miasta, zaś miasto jest otwarte na ich działania.

Seniorom bardzo zależy na tym, aby pokazać młodszym suwalczanom, że będąc również w sile wieku, można żyć aktywnie, zdrowo, można pielęgnować przyjaźnie, nawiązywać nowe znajomości, poświęcać się swojemu hobby, uprawiać sport, czy też korzystać z nowych technologii.

Problemy polityki senioralnej zostały omówione tydzień temu w Ratuszu, podczas konferencji przeprowadzonej z inicjatywy Suwalskiej Rady Seniorów i mojej.  Zaprosiłem do dyskusji przedstawicieli środowiska medycznego: prof. Barbarę Bień – konsultanta wojewódzkiego ds. geriatrii, Cezarego Cieślukowskiego – wiceministra zdrowia, Roberta Kranca – zastępcę dyrektora oddziału NFZ w Białymstoku, dr n.med. Marka Kiluka – zastępcę dyrektora ds. lecznictwa w Szpitalu Wojewódzkim im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach oraz Alicję Skindzielewską – główną księgową suwalskiego szpitala.

Konferencja była kolejnym z działań zainicjowanych przez Suwalską Radę Seniorów, mających na celu poprawę jakości życia starszych mieszkańców Suwałk. Starania o zapewnienie godnej opieki medycznej osobom starszym w naszym szpitalu zostały uznane za jeden z priorytetów.

W ostatnim czasie otwarto też przy ul. Ciesielskiej 15 Suwalskie Centrum Inicjatyw Senioralnych. SCIS to miejsce spotkań suwalskich seniorów mające na celu integrację między seniorami (60+), umożliwianie wymiany informacji, inicjowanie i wspieranie działań na rzecz seniorów oraz budowanie dobrych praktyk.

Dzięki zaangażowaniu Seniorów powstała „Koperta Życia”, a już wkrótce trafi do Państwa rąk „Poradnik Bezpiecznego Seniora”, w którym znajdą się przydatne informacje dla każdej osoby starszej. Suwalska Rada Seniorów nie spoczywa na laurach. W planach ma organizację m.in. Suwalski Wolontariat Seniora – działania zachęcające do podjęcia wolontariatu przez osoby powyżej 50 roku życia na rzecz seniorów, dyżury konsultacyjne, podczas których każdy suwalski senior może zaproponować, co warto zmienić, aby Suwałki były miastem przyjaznym seniorom, spotkania sekcji kabaretowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku, spotkania z pielęgniarką w zakresie udzielania pierwszej pomocy i domowych sposobów leczenia, warsztaty rękodzieła.

Życzę suwalskim Seniorom dalszego zaangażowania w życie miasta, rozwój własnych pasji i zainteresowań, zaś wszystkim mieszkańcom, by mieli tyle energii co oni.

Top