Żłobek Miejski przy ul. T. Kościuszki otwarty

Żłobek Miejski przy ul. T. Kościuszki otwarty

W środę 15 stycznia odbyło się symboliczne otwarcie nowego, trzeciego już Żłobka Miejskiego w Suwałkach. Inwestycja za kwotę 8 432 147,72 zł była dofinansowana środkami z programu Maluch +. Dotacja to dokładnie 2 696 200 zł. W otwarciu udział wzięły władze Miasta Suwałki z Czesławem Renkiewiczem na czele oraz Bohdanem Paszkowskim, Wojewodą Podlaskim.
– Po zrealizowaniu tej inwestycji w Suwałkach istnieją już trzy miejskie placówki: żłobek na północy miasta, do którego uczęszcza 114 maluchów, obiekt w centrum Suwałk przy ul. Kamedulskiej, gdzie opiekę znalazło 96 dzieci oraz nowy żłóbek przy ul. Kościuszki, gdzie opiekę znalazło 122 maluchów. Jest to też pierwszy żłobek dla dzieci niepełnosprawnych. Po jego otwarciu kolejka chętnych na przyjęcie do żłobka zmniejsza się do 209 dzieci – poinformował w trakcie otwarcia Cz. Renkiewicz, Prezydent Suwałk, który przypomniał również, że od 1 września 2019 r. w Suwałkach działa Suwalski Bon Żłobkowy. Jest to świadczenie w wysokości 300 zł miesięcznie dla rodziców, których dziecko korzysta z opieki prywatnej placówki. Według stanu na dzień 13 stycznia 2020 r. z bonu korzysta obecnie 136 osób.
– Aktualnie w Suwałkach w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych jest 413 miejsc, a w Żłobku Miejskim są 332 miejsca, czyli łącznie na terenie Miasta Suwałk mamy 745 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 – podsumował Prezydent Suwałk.
W latach 2011–2019 z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Miasto Suwałki, na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat pozyskało dofinansowanie w kwocie prawie 7 milionów zł.
Nowy żłobek składa się z 8 oddziałów – parter: 4 oddziały 17+16+13+19 dzieci, razem 65 dzieci i piętro: 4 oddziały – 9+23+15+10 dzieci, razem 57 dzieci. Budynek przeszedł generalny remont, został w całości przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. (zamontowano windę hydrauliczną). Teren został utwardzony i uporządkowany. W ramach inwestycji zaprojektowano małą architekturę, w tym urządzenia placów zabaw.

Top