Zapowiedź blisko tysiąca nowych miejsc pracy w Suwałkach

Zapowiedź blisko tysiąca nowych miejsc pracy w Suwałkach

Tanne, spółka zależna Fabryki Mebli Forte, podpisała wczoraj (16 listopada) z ministrem gospodarki umowę, na podstawie której resort udzieli wsparcia w formie dotacji celowej (57,1 mln zł) z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy oraz dofinansowania kosztów realizacji inwestycji polegającej na utworzeniu w latach 2016-2019 zakładu produkcji płyt drewnopochodnych i mebli w Suwałkach.

Zakończenie Inwestycji, tj. poniesienie określonych w umowie kosztów kwalifikowanych w wysokości 589.600.000 zł i utworzenie 910  nowych miejsc pracy, powinno nastąpić do 31 grudnia 2019 roku.

Tanne Sp. z o.o będzie zobowiązana do prowadzenia działalności gospodarczej objętej wsparciem, a także utrzymania ww. poziomu zatrudnienia przez okres co najmniej 5 lat, licząc od dnia zakończania realizacji Inwestycji.

Top