‘ZaPARKuj swój Biznes’- czas na start

‘ZaPARKuj swój Biznes’- czas na start

Zapraszamy do udziału w konkursie ‘ZaPARKuj swój Biznes’! Celem projektu jest wzrost zainteresowania i wiedzy z zakresu ekonomii oraz rozbudzenie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży  ze szkół średnich w wieku 16 -18 lat z terenu powiatów suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego w okresie od 23 kwietnia do 20 czerwca 2019 roku. Gwarantujemy szereg ciekawych i inspirujących warsztatów, spotkań z przedsiębiorcami jak również atrakcyjne nagrody.

‘ZaPARKuj swój Biznes’ to:

  • KONKURS POMYSŁ NA BIZNES

W ramach konkursu uczestnik opracowuje i zgłasza swój pomysł biznesowy, który zostanie oceniony przez Komisję. Zostanie stworzona lista rankingowa, z której 5 najwyżej ocenionych pomysłów przechodzi do finału konkursu.

W finale konkursu 5 autorów najlepszych pomysłów prezentuje swój biznes przed pozostałymi uczestnikami.

Indywidualne nagrody w finale konkursu „Pomysł na biznes” zostaną przyznane trzem najwyżej ocenionym pomysłom biznesowym w wysokości:

I miejsce – 4 000,00 złotych

II miejsce – 3 000,00 złotych

III miejsce – 2 000,00 złotych

  • KONKURS FESTIWAL WIEDZY EKONOMICZNEJ

Zwycięska drużyna wygrywa nagrodę dla całej klasy, którą reprezentuje – wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz do Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira Skrzypka w Warszawie –

wartość nagrody 10 000,00  zł

  • WARSZTATY WIEDZY EKONOMICZNEJ

To 5 spotkań warsztatowo-szkoleniowych, które odbędą się w okresie od 6 maja do 9 czerwca.

Tematyka poszczególnych spotkań:

Bank i pieniądz

Przedsiębiorczość, zarządzanie przedsiębiorstwem, społeczna odpowiedzialność biznesu

Jak skutecznie opracować biznesplan potencjalnym inwestorom? Analiza ekonomiczna przedsięwzięcia

Szkolenie z umiejętności miękkich

Design thinking, czyli sztuka projektowego myślenia

  • KAWIARENKA BIZNESOWA

Spotkanie z przedsiębiorcami –mentorami, z różnych branż, poświęcone prowadzeniu lokalnego biznesu;

Spotkanie ma na celu uświadomienie młodzieży, że Miasto Suwałki, które przez nich postrzegane jako mało atrakcyjne, jest dobrym miejscem do ulokowania pierwszego biznesu i zarabiania pieniędzy;

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Rekrutacja – nabór ogólny do projektu – od 23 kwietnia do 5 maja

Rekrutacja do konkursu „Pomysł na biznes” – od 5 -13 maja

Rekrutacja do konkursu „Festiwal Wiedzy Ekonomicznej” – od 5 – 20 maja

Finał konkursu „Pomysł na biznes” oraz „Festiwalu Wiedzy Ekonomicznej” – 20 czerwca

Warsztaty będą odbywały się w terminach od 13 maja – 7 czerwca. Szczegółowe daty warsztatów i wydarzeń podamy wkrótce.

Zgłoszenia są przyjmowane bezpośrednio w PNT jak również drogą elektroniczną na akademia@park.suwalki.pl oraz pod numerem telefonu 87 564 22 34.

Materiały do pobrania:
Przebieg rozgrywek w ramach konkursów Pomysł na biznes Festiwal Wiedzy Ekonomicznej
Regulamin
Załącznik nr 1 do regulaminy

źródło: Park Naukowo-Technologiczny Polska Wschód

Top