Wyniki głosowania SBO na 2020

Wyniki głosowania SBO na 2020

5 projektów inwestycyjnych małych, 2 projekty inwestycyjne duże i 5 projektów kulturalnych lub społecznych. Mieszkańcy Suwałk zdecydowali w głosowaniu, które propozycje zgłoszone do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego zostaną zrealizowane w 2020 roku.
Wyniki głosowania w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2020 rok

Ogółem kart do głosowania było 17 290 w tym: ważnych 15 340, nieważnych 1950 (w tym 1506 złożonych internetowo). Karty złożono internetowo – 4855, papierowo – 12 435.
Poniżej zestawienie projektów poddanych głosowaniu w ramach konsultacji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok wraz z szacunkowym kosztem, w kolejności według liczby głosów:

„DUŻE” PROJEKTY

1. Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach – 800 000 zł – głosów 6614.

Suwałki SBO boiskoSP6

 

 

 

 

 

2. Uporządkowanie terenu oraz budowa parkingów i zatoki autobusowej MPK w centrum ogródków działkowych na Osiedlu Północ
w Suwałkach (ul. Wyszyńskiego) – 795 000 zł – głosów 2029.

realizacja 2 pierwszych projektów na wartość 1 595 000 zł, z wartości 2 000 000 zł pozostaje kwota 405 000 zł

3. Modernizacja szatni i łazienek przy basenie w Szkole Podstawowej
nr 10 w Suwałkach – 800 000 zł – głosów 2715 (projekt szkolny nie wchodzi do realizacji).
4. Przebudowa ulicy Ludwika Michała Paca w Suwałkach – 800 000 zł
– głosów 1530.
5. Największa strefa urwisa w Suwałkach (przy łaźni na Bulwarach)
– 800 000 zł – głosów 1107.
6. Utwardzenie nawierzchni dojazdowej do garaży przy ulicy Armii Krajowej w Suwałkach – 600 000 zł – głosów 159.

„MAŁE” PROJEKTY

1. Radosna Szkoła (SP nr 6 ul. Sejneńska) – 100 000 zł – głosów 2871.
2. SERCE NA MAPIE SUWAŁK (defibrylatory) – 100 000 zł – głosów 2043.
3. Słoneczne Parkingi Sportowa (ul. Sportowa) – 100 000 zł – głosów 1943.

Suwałki SBO parking

 

 

 

 

 

4. Remont schodów przy ulicy Polnej – bulwary nad Czarną Hańczą
– 100 000 zł – głosów 1007.
5. Sportowo nad Zalewem Arkadia – Siłownia dla dzieci – 100 000 zł
– głosów 973.

realizacja 5 pierwszych projektów na wartość 500 000 zł, z wartości 500 000 zł pozostaje kwota 0 zł

6. Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach
– 100 000 zł – głosów 888.
7. Rozbudowa – Aleja na Osiedla Hańcza – skuteczna walka ze smogiem i budowa terenów rekreacyjnych (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) – 95 500 zł
– głosów 763.
8. Kącik urwisów małych i dużych (ul. Daszyńskiego 10) – 100 000 zł
– głosów 637.
9. Pierwszorzędny dojazd do siedemnastki (ul. 1 Maja 17) – 100 000 zł
– głosów 595.
10. Miejskie ławki solarne – 100 000 zł – głosów 583.
11. Boisko wielofunkcyjne i poprawa estetyki osiedla Witosa w Suwałkach (ul. Witosa 4A) – 100 000 zł – głosów 565.

„KULTURALNE lub SPOŁECZNE” PROJEKTY

1. Pamiętajcie o ogrodach – 20 000 zł – głosów 4032.

Suwałki SBO biblioteka

Projekt przewiduje m.in. koncerty poezji śpiewanej oraz spotkania z różnymi literatami pod hasłem „Pamiętajcie o ogrodach”. Spotkania odbędą się na terenie suwalskich ogródków działkowych oraz w Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej w Suwałkach

 

 

 

 

 

 

2. Piknik olimpijski – 20 000 zł – głosów 1562.
3. Dni Kultury Japońskiej – 20 000 zł – głosów 1548.
4. „Tacy sami, a ściana między nami … – BAJKOWY sposób na integrację” – 19 700 zł – głosów 1247.
5. Suwalski Fan Club Bluesa 2019 – 20 000 zł – głosów 1009.

realizacja 5 pierwszych projektów na wartość 99 700 zł, z wartości 100 000 zł pozostaje kwota 300 zł

6. Cantata na 300-lecie Suwałk – 20 000 zł – głosów 556.
7. II Spotkanie – Manhattan zaprasza – 20 000 zł – głosów 417.

Top