Wykazu dotyczącego sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03 marca 2021 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 03.03.2021 r. do 24.03.2021 r.) wykaz w sprawie przyjęcia nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenia Prezydenta Miasta Suwałk Nr 66/2021 z dnia 3 marca 2021 roku).

60/2021

Top