Wspólne kontrole Straży Miejskiej i suwalskich policjantów

Wspólne kontrole Straży Miejskiej i suwalskich policjantów

Strażnicy Straży Miejskiej oraz suwalscy policjanci wspólnie kontrolują przestrzeganie warunków kwarantanny domowej

Każdego dnia suwalscy policjanci wspierając służby sanitarne sprawdzają, czy osoby zakwalifikowane do kwarantanny respektują ciążący na nich obowiązek. Liczba osób, które powinny przebywać w wyznaczonym miejscu z dnia na dzień rośnie. Warto podkreślić, że zdecydowana większość mieszkańców Suwalszczyzny wykazuje się odpowiedzialnością i przestrzega przepisów sanitarnych.

Mundurowi przynajmniej raz na dobę sprawdzają, czy osoby wskazane przez inspektora sanitarnego stosują się do zasad kwarantanny i pozostają w miejscu odizolowania. Aktualnie w sprawdzeniu pomagają nam suwalscy strażnicy miejscy. Przypominamy, że osoby sprawdzające poprawność warunków kwarantanny są zawsze umundurowane, a kontrole odbywają się pośrednio poprzez połączenie telefoniczne.

W trakcie kontroli mundurowi pytają o stan zdrowia oraz ewentualne potrzeby osób objętych kwarantanną. Informacje te niezwłocznie są przesyłane do właściwych służb.

Apelujemy o rozsądek. Jeśli jesteśmy objęci kwarantanną, to mamy obowiązek być w miejscu kwarantanny. Za opuszczenie miejsca kwarantanny grozi bardzo wysoka grzywna.

Ponawiamy apel do wszystkich, wobec których zastosowano lub zalecono kwarantannę, o stosowanie się do poleceń służb sanitarnych oraz instytucji państwowych. Osoby takie powinny, nawet nie z przymusu prawnego, ale społecznego obowiązku dbania o innych współobywateli, poddać się rygorom izolacji.

Źródło: KMP Suwałki

Top