Wolne miejsca w szkołach średnich

Wolne miejsca w szkołach średnich

Są jeszcze wolne miejsca w większości suwalskich szkół ponadgimnazjalnych. Najwięcej w technikach i szkołach zawodowych, mniej w liceach. Najmniej wolnych miejsc jest w II LO im. gen. Z. Podhorskiego, ale do tego liceum przyjmowano absolwentów gimnazjów z najniższą punktacją poniżej 100 punktów ( na 200 możliwych). Do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej i III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Lityńskiego przyjęto absolwentów gimnazjów z punktacja powyżej 100 punktów.

W II LO wolne są pojedyncze miejsca. W I LO wolnych jest kilkanaście miejsc, z czego 11 w klasie matematyczno- fizyczno- informatycznej. Sporo wolnych miejsc jest w III LO. Najwięcej w klasach z rozszerzeniem: geografii, matematyki i jęz. polskiego. 8 wolnych miejsc ma LO ZDZ w klasach mundurowych, a VI LO 9 wolnych miejsc. Najwięcej wolnych miejsc jest w VII LO z oddziałami dwujęzycznymi. W tej szkole do dwóch klas zgłosiło się po jednym absolwencie gimnazjów, a do trzech klas po dwóch absolwentów. W pozostałych pięciu klasach VII LO też jest po kilka wolnych miejsc.

Zdecydowanie więcej wolnych miejsc jest w technikach. Najwięcej w Technikum w Suwałkach ( przy Centrum Kształcenia Rolniczego) np. na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych- 24 miejsca, technik turystyki wiejskiej- 14 wolnych miejsc. Sporo wolnych miejsc jest też w Technikum nr 3 ( przy ZST). Najwięcej na kierunkach technik: mechanik i budownictwa. W Technikum nr 2 ( przy Zespole Szkół nr 6) wolnych jest kilkanaście miejsc, z czego 15 na kierunku technik informatyk. W Technikum nr 4 wolnych jest też kilkanaście miejsce, z czego 11 na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych. Po kilkanaście wolnych miejsc jest też w Technikum nr 5 ( technik obsługi turystycznej) i Technikum ZDZ.

Nie brakuje też wolnych miejsc w zasadniczych szkołach zawodowych. Najwięcej w ZSZ ( przy CKR) i ZSZ nr 3 ( przy ZST). Pojedyncze wolne miejsca są też w ZSZ nr 2 ( przy Zespole Szkół nr 6).

Jeszcze do 10 lipca do godz. 12 można składać dokumenty na wolne miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych. 10 lipca o godz.15 szkoły te ogłoszą listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Top