Wolne miejsca w suwalskich przedszkolach

Wolne miejsca w suwalskich przedszkolach

Wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 – stan na 8 października 2019 r.
1. Przedszkole nr 1 w Suwałkach (ul. Raczkowska 41) – 1 miejsce w grupie 4 – 5-latków,

  1. Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach (ul. Korczaka 4A) – 2 miejsca w grupie 6-latków,
  2. Przedszkole nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach (ul. Skłodowskiej 7) – 1 miejsce w grupie  4 – 5-latków,
  3. Przedszkole nr 10 im. Marii Konopnickiej w Suwałkach (ul. Nowomiejska 18) – 1 miejsce w grupie 5 – 6-latków,
  4. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach (ul. Kościuszki 126) – 1 miejsce w grupie 5-latków,
  5. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz – Kowalskiego w Suwałkach (ul. Klonowa 51) – 1 miejsce w grupie 5 – 6-latków,
  6. Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach  (ul. Minkiewicza 50) – 1 miejsce w grupie 3-latków,
  7. Szkoła Podstawowa nr 10 w Suwałkach z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach (ul. Antoniewicza 5) – 2 miejsca w grupie dla dzieci 6-letnich posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  8. Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza (ul. Szpitalna 66) – 1 miejsce w grupie 3-latków.

Rodzice, którzy chcą zapisać swoje dziecko do oddziałów przedszkolnych są proszeni o zgłaszanie się do dyrektorów ww. przedszkoli lub szkół.

źródło: www.um.suwalki.pl

Top