Wojewódzki Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej w 100-lecie wyzwolenia Suwałk

Wojewódzki Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej w 100-lecie wyzwolenia Suwałk

W czwartek 7 listopada, na 4 dni przed Narodowym Świętem Odzyskania Niepodległości w szkolnej auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach odbyła się 27 edycja Wojewódzkiego Festiwalu  Piosenki i Poezji Patriotycznej. Jego pomysłodawcą jest Marek Urbanowicz, honorowy Profesor Oświaty i nauczyciel języka polskiego z suwalskiego I LO, który zapytany o ocenę tej inicjatywy, odpowiedział:

– Mam wielką satysfakcję z Festiwalu. Jest on dorobkiem wielu osób, w tym nauczycieli, rodziców, sponsorów i oczywiście samych uczniów. Najważniejszy cel, który jest realizowany niezmiennie od lat, jest pokazywanie patriotycznych postaw oraz wyłonienie szkolnych talentów. Istotą patriotyzmu jest miłość do ludzi, którzy żyją wokół nas.

Festiwal jest formą upamiętnienia Narodowego Święta Niepodległości w 101 rocznicę jej odzyskania w kraju oraz setną – w Suwałkach. Zgodnie z regulaminem konkursu, szkoły mogły być reprezentowane w poszczególnych kategoriach przez trzech uczestników lub trzy zespoły. Każdy z uczestników mógł w swojej kategorii przygotować wykonanie jednego utworu: piosenki, wiersza lub fragmentu prozy o tematyce patriotycznej. Mogło to być dzieło dowolnego autora, a w kategorii twórczości własnej, napisane przez ucznia.

Udział w konkursie wzięło ponad 100 uczestników, którzy zaprezentowali kilkadziesiąt pieśni i piosenek. Do suwalskiego liceum przybyli uczniowie ze szkół województwa podlaskiego: Augustowa, Białegostoku, Dąbrowy Białostockiej, Dowspudy, Niećkowa i Rudki oraz Olecka – z województwa warmińsko-podlaskiego. Miasto Suwałki reprezentowali gospodarze, czyli I LO oraz uczniowie z II i III LO, Zespołu Szkół nr 6, Zespołu Szkół Technicznych, Technikum nr 4, Zespołu Szkół Salezjanek oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.

Dużej liczbie  wykonawców towarzyszył wysoki oraz wyrównany poziom. Jury, aby ocenić sprawiedliwie, niejednokrotnie musiało przyznać miejsca równoległe. I tak, w kategorii „Piosenka”, pierwsze miejsce ex aequo zdobyła Sandra Rukszan, solistka z 5-osobowym zespołem z I LO w Suwałkach oraz Zespół z II LO w Augustowie – w składzie Ewa Chomiczewska, Joanna Czygier, Joanna Pawluczyk i Wiktoria Dębska.

W konkurencji „Twórczość własna” pierwsze miejsce zdobyła ex quo Klaudia Borys z I LO w Suwałkach oraz zespół z II LO w Białymstoku w składzie: Emilia Mistarz, Aleksandra Panert i Eliza Czyżewska.

W kategorii „Recytacja” pierwsze miejsce ex aequo zajęły: Natalia Statkiewicz i Klaudia Łożyńska z I LO w Suwałkach oraz Patrycja Bożewicz z II LO w Augustowie.

Wśród gości, którzy pojawili się na festiwalu, znaleźli się przedstawiciele suwalskiego samorządu oraz oświatowych instytucji z miasta i regionu: Zdzisław Przełomiec, przewodniczący Rady Miejskiej, Lidia Kłoczko, dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, Bożena Obuchowska, dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty  w Suwałkach i Irena Schabieńska, zastępca dyrektora oraz Monika Januszkiewicz inspektor Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Organizacja XXVII edycji Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki i Poezji Patriotycznej przypadła w wyjątkowym czasie dla suwalskiej Jedynki. Otóż kilka dni wcześniej I LO im. Marii Konopnickiej w Suwałkach kierowane przez dyrektor Dorotę Jabłońską otrzymało certyfikat autoryzacyjny, uprawniający do prowadzenia klas międzynarodowej matury IB.

 

Top