Więcej nietrzeźwych

Więcej nietrzeźwych

Niepokojące dane wynikają ze sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach za 2019 r. W porównaniu do 2018 r. o ponad 100% wzrosła liczba nietrzeźwych kierujących i o prawie 80% wzrosła liczba interwencji policyjnych związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych. O 18% zwiększyła się też liczba pobytów nietrzeźwych w Pogotowiu dla Osób Nietrzeźwych w Suwałkach.

SKĄD TAKA GWAŁTOWNA ZAPAŚĆ?
Liczba punktów sprzedaży alkoholu w Suwałkach od lat pozostaje na zbliżonym poziomie (177 punktów w 2019 r.; w 2018 r. było ich 186, a w 2017 r. – 185). Nie zmieniły się też znacząco przepisy prawa dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi. Jedyną znaczącą zmianą było wprowadzenie w połowie 2018 r.
ograniczenia sprzedaży alkoholu w suwalskich sklepach i stacjach benzynowych w godzinach od 23 do 6. Wnioskowała o to m.in. suwalska policja. Jak pokazują dane suwalskiej Komendy Miejskiej Policji za 2019 r. nie widać pozytywnego wpływu tej decyzji na stan problemów alkoholowych w Suwałkach, a wręcz przeciwnie.
W 2019 r. policja zatrzymała 164 nietrzeźwych kierujących, a rok wcześniej było ich zaledwie 78. W 2019 r. policjanci 1 465 razy interweniowali w związku ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych, a rok wcześniej takich interwencji było tylko 816.

NIESKUTECZNA PROHIBICJA?
Z danych suwalskich Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wynika, że interwencje policji związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych należą do najczęstszych w miejscach, gdzie przed wprowadzeniem nocnego zakazu sprzedaży alkoholu działały sklepy nocne. Nie brak wśród tych zgłoszeń informacji o spożywaniu alkoholu w godzinach obowiązywania nocnej prohibicji w Suwałkach. Według stanu na 18 maja w okolicach Placu Marii Konopnickiej było 6 zgłoszeń – wszystkie związane ze spożywaniem alkoholu. W okolicach ul. T. Kościuszki były 4 zgłoszenia i wszystkie związane ze spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym. Przy ul. Nowomiejskiej – 6 zgłoszeń, z tego 3 związane ze spożywaniem alkoholu.

WIĘCEJ NIETRZEŹWYCH W „WYTRZEŹWIAŁCE”

W porównaniu do 2018 r. wyraźnie zwiększyła się też liczba pobytów nietrzeźwych w suwalskim Pogotowiu dla Osób Nietrzeźwych. W 2019 było 1 656 pobytów nietrzeźwych, a rok wcześniej było mniej o 247 pobytów. W ubiegłym roku w suwalskim Pogotowiu dla Osób Nietrzeźwych zanotowano więcej pobytów pijanych mężczyzn i kobiet. Na szczęście nie przybyło nietrzeźwych nieletnich. W 2019 r. w suwalskiej placówce przebywało 2 nietrzeźwych nastolatków.

WIĘCEJ NA ALKOHOL
Ze sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach za 2019 r. wynika, że w sklepach i gastronomii sprzedano alkohol o wartości 121 836 733,39 zł czyli o ok. 9,5 mln zł więcej niż przed rokiem. Suwalczanie spożywają przede wszystkim alkohol zakupiony w sklepach, a znacznie rzadziej w restauracjach i barach. Wartość alkoholu sprzedanego w gastronomii jest siedemnaście razy niższa niż w sklepach. Na wartość sprzedaży alkoholu w suwalskich sklepach znaczący wpływ mają Litwini, dla których ceny w polskich sklepach są wciąż konkurencyjne. Przed ograniczeniami wprowadzonymi z powodu koronowirusa nie brakowało w suwalskich sklepach klientów z Litwy z kartonami zakupionego alkoholu.

PIWA NAJWIĘCEJ
Suwalczanie najwięcej piją piwa. W 2019 r. ponad połowa wszystkich pieniędzy wydawanych na alkohol była przeznaczana na zakup piwa i alkoholi do 4,5% zawartości alkoholu. Ponad 38% pieniędzy wydawanych na alkohol w Suwałkach była przeznaczana na zakup wódki i alkoholi powyżej 18% zawartości alkoholu. Najmniej suwalczanie piją wina i alkoholi powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu. Na te napoje wydają ok. 11% wszystkich pieniędzy przeznaczanych na alkohol. I tutaj nie następują większe zmiany od kilku lat.

Top