VIII edycja Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego

VIII edycja Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego
Informacja Zespołu ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok o wynikach przeprowadzonej weryfikacji złożonych projektów do realizacji
Powołany Zespół ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok w dniu 26 czerwca 2020 r. zakończył prace związane z weryfikacją pod względem formalno–prawnym złożonych projektów w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. Zespół zdecydował o umieszczeniu
na karcie do głosowania 12 projektów inwestycyjnych „małych” (o wartości do 120 tys. złotych) i 6 projektów inwestycyjnych „dużych” (o wartości do 900 tys. złotych) oraz 10 projektów „kulturalnych lub społecznych” (o wartości do 20 tys. złotych).
Jednocześnie Zespół podjął decyzję o odrzuceniu 3 złożonych projektów: 1 projekt „mały”, 1 projekt „dużych” i 1 projekt kulturalny lub społeczny. Ze względu, że wnioskodawcy wycofali 2 projekty z kategorii „małe”, na karcie do głosowania umieszczonych będzie 10 projektów inwestycyjnych „małych”.
Top