Umiem pływać

Umiem pływać

Od 11 marca około 200 uczniów klas I i II z SP9 i SP10 rozpoczęło naukę pływania w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” w 2019 roku. Główne cele programu to m.in. upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania czy też profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy. Uczniowie zrealizują 20 godzin dydaktycznych zajęć. Projekt jest realizowany przy współpracy z Podlaskim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Białymstoku.
Zajęcia są dofinansowywane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Ponadto, od 25 lutego naukę pływania, w ramach VIII edycji Programu Powszechnej Nauki Pływania „Już pływam – jestem bezpieczny!”, rozpoczęli uczniowie klas III czterech szkół podstawowych: SP2, SP4, SP6, SP9. Zajęciami objętych zostało około 180 uczniów. Uczniowie zrealizują 20 godzin dydaktycznych zajęć.
VIII edycja Programu zakończy się, jak co roku, w maju 2019 r. zawodami o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk. Zawody będą podsumowaniem kolejnej edycji ww. programu, w której udział wzięły wszystkie szkoły podstawowej. Miasto Suwałki pokryje koszty niezbędne do realizacji ww. miejskiego programu.

Top