Ulica Aleksandry Piłsudskiej oficjalnie oddana do użytku

Ulica Aleksandry Piłsudskiej oficjalnie oddana do użytku

Ulica mająca w nazwie imię suwalczanki Aleksandry, żony marszałka Józefa Piłsudskiego została oficjalne oddana do użytkowania. Ulica Aleksandry Piłsudskiej to zupełnie nowa ulica i pierwsza w mieście droga, która została wykonana na nasypie i stworzyła zupełnie nowy szlak komunikacyjny. Łączy ona Miasto Suwałki na linii wschód-zachód.

Inwestycję realizowały dwie firmy, a jej budowa trwała niespełna półtora roku i podzielona została na etapy. Pierwszy z nich obejmował usunięcie torfowiska z jaru bagna położonego przy ul. Sportowej i obok Pracowniczego Ogrodu Działkowego „Hańcza” oraz zasypanie go piaskiem, a następnie budowę nasypu. Głębokość wyrobiska dochodziła miejscami do 9 m głębokości. Wszystko to wykonywała firma Meliorex. W drugim etapie, firma PDM Suwałki wybudowała drogę wraz z kompletną infrastrukturą.

W rezultacie wszystkich tych prac, wykonano układ komunikacyjny wraz z infrastrukturą ulic, a więc kilkusetmetrową jezdnią, chodnikami, parkingami, ścieżką rowerową, rondem, zjazdami publicznymi oraz indywidualnymi, a także oświetleniem i pełną infrastrukturę podziemną.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 12,2 mln. W wydatku partycypowały spółki miejskie oraz deweloper, który buduje osiedle pomiędzy ulicami Utrata i Sportowa.

Oficjalnego otwarcia ulicy dokonano 15 stycznia. Przecięcia symbolicznej wstęgi dokonali: Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, Zdzisław Przełomiec, przewodniczący Rady Miejskiej, Arnold Saładonis, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Drogowo Mostowego S.A., Kamil Daniel Rutkowski, współwłaściciel firmy Rutkowski Development Sp. J., Leszek Andrulewicz, prezes PWIK Sp. z o.o. oraz Michał Buczyński, prezes PEC sp. z o.o. i Tomasz Drejer, dyrektor ZDiZ.

Jak powiedział Cz. Renkiewicz, prezydent Suwałk:

– To była bardzo ważna komunikacyjnie inwestycja. Dzięki niej zdecydowanie poprawia się dostępność mieszkańców nowo powstającego osiedla do pozostałej części miasta.  Są tu bloki mieszkalne, rozbudowuje się przedszkole, budujemy też szkołę. Do tego dochodzi dobra infrastruktura drogowa. Już za 2-3 lata ul. Piłsudskiej umożliwi dojazd aż do ulicy Północnej(…). Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zbudowania tej drogi, zwłaszcza firmie deweloperskiej oraz naszym spółkom.

Zabierając głos, K. Rutkowski, współwłaściciel firmy deweloperskiej Rutkowski Development Sp. J. podziękował za dobrą współpracę z suwalskim samorządem i zapowiedział kontynuację inwestycji mieszkaniowej:

– Nasze osiedle będzie miało duże znaczenie także dla rozwoju miasta. Sobola Biel to docelowo 20 bloków mieszkalnych dla ok. 2 tysięcy mieszkańców. Chcemy stworzyć im jak najlepsze warunki funkcjonowania. Dlatego też chcemy w naszym zasobie tworzyć punkty usługowe, zbudować przedszkole oraz park na 2 ha.

Ulica Aleksandry Piłsudskiej biegnie wzdłuż osiedla Polna i umożliwia dojazd do nowego osiedla mieszkaniowego powstającego po wschodniej stronie stadionu lekkoatletycznego. Całkowita jej długość wynosi 715 m. Łączy ona ulicę Sportową z Utratą i dalej ulicą 100-lecia Niepodległości Polski.

Top