Trzynasta sesja

Trzynasta sesja

Zmiany w organizacji suwalskich szkół, wynikające ze zmian w polskim systemie oświaty zajęły radnym najwięcej uwagi w czasie październikowej sesji Rady Miejskiej. Radni przegłosowali 10 uchwał dokonujących przekształcenie suwalskich szkół do obowiązujących wymogów prawa. Zajęli się też przyszłorocznymi podatkami i opłatami oraz sprawą zmian w zatrudnieniu tzw. niań w suwalskich przedszkolach. Sesja rozpoczęła się ślubowaniem nowego radnego Jarosława Józefa Kowalewskiego, który objął mandat po zmarłym Zdzisławie Koncewiczu. Spowodowało to zmiany w składach osobowych komisji. Nowym przewodniczącym Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego został Tadeusz Czerwiecki.

Pieniądze dla niepełnosprawnych
Radni zdecydowali, że niewykorzystane dotąd pieniądze z PFRON na pomoc suwalskim niepełnosprawnym zostaną przeznaczone na dodatkowe dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne. W tym roku 45 wniosków o dofinansowanie zakupu tego sprzętu rozpatrzono negatywnie, ze względu na brak pieniędzy na ten cel. Do końca roku suwalscy niepełnosprawni będą mogli jeszcze zakupić sprzęt za ponad 7,3 tys. zł. Natomiast ponad 35 tys. zł zostanie przeznaczonych na zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla niepełnosprawnych.

Stypendia dla uzdolnionej młodzieży
Jednogłośnie radni ustanowili roczne stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Suwałk dla dzieci i młodzieży za szczególne osiągnięcia artystyczne w muzyce, tańcu, teatrze, literaturze, sztukach plastycznych i filmie. Jego pomysłodawcą był radny Marek Zborowski-Weychman. Stypendium mogą otrzymać uczniowie suwalskich szkół podstawowych i średnich, posiadający Suwalską Kartę Mieszkańca, którzy m.in. mają udokumentowane osiągnięcia w reprezentowanej przez siebie dziedzinie sztuki oraz aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym Suwałk. Stypendium może być przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów udziału w konkursach, festiwalach, kursach, warsztatach i na zakup sprzętu muzycznego bądź strojów scenicznych. Pierwsze wnioski o stypendia artystyczne można składać od 15 grudnia tego roku.

Więcej miejsc w żłobku
Do statutu suwalskiego Żłobka Miejskiego została wpisana nowa lokalizacja prowadzenia działalności przez tę placówkę. Teraz suwalski żłobek prowadzi działalność przy ul. Kamedulskiej 3 oraz ul. gen. Wł. Andersa 10. Za kilka tygodni rozpocznie działalność także przy ul. Kościuszki 6. Powstaje tam placówka, w której opiekę znajdzie dodatkowo 122 dzieci. Teraz w suwalskim Żłobku Miejskim jest 205 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3. W połowie października na przyjęcie do tej placówki czekało 332 dzieci.
Na adaptacje pomieszczeń przy ul. T. Kościuszki 6, pod potrzeby żłobka suwalski samorząd pozyskał prawie 2,7 mln zł z rządowego programu „Maluch+”.

O nianiach
Ewa Sidorek, zastępca prezydenta Suwałk przedstawiła radnym informację o nowym modelu opieki nad dziećmi w suwalskich przedszkolach. Zaprezentowała argumentację uzasadniającą wprowadzenie tych zmian, które zrównają standardy z obowiązującymi w wielu pobliskich miastach. W ich wyniku kilkanaście pomocy nauczyciela, (tzw. niań) zatrudnionych obecnie w suwalskich przedszkolach będzie musiało zmienić pracę. Ratusz zamierza zaproponować im pracę w tworzonym przy ul. Kościuszki żłobku. Te, które się zgodzą, od stycznia zaczną pracę w nowej placówce. Jeśli nie przyjmą oferty, do czerwca będą pracować w przedszkolach.
Po wprowadzeniu zapowiadanych zmian, grupami przedszkolnymi mają opiekować się: dwie nauczycielki i jedna osoba dodatkowa. Nie jest określone, czy to ma być woźna czy pomoc nauczyciela (tzw. niania). Teraz zakresy obowiązków woźnej i tzw. niani niemalże pokrywają się. Na te zmiany nie zgadza się część rodziców, którzy pojawili się na sesji Rady Miejskiej. Uważają, że pogorszy to opiekę nad ich dziećmi w przedszkolu. E. Sidorek, zapewniała, że po zmianie dzieci będą otoczone odpowiednią opieką, a sytuacja w każdej grupie będzie rozpatrywana indywidualnie. To dyrektorki przedszkoli będą decydowały, czy dodatkowa pomoc nauczycielowi jest potrzebna w grupie trzylatków, czy w innych grupach.
Przeciwko zmianom wystąpiła Mariola Brygida Karpińska i Sławomir Sieczkowski. O swoich dylematach przy podejmowaniu tej decyzji mówił też Kamil Klimek. Głos w tej sprawie zabrała również, Marta Jasionowska, przedstawicielka rodziców dzieci obecnych na sesji. Stwierdziła m.in.: „My rodzice mówimy stanowcze nie, dla pomysłu likwidacji stanowiska pomocy nauczyciela, tak zwanej niani w przedszkolu, jak również zmniejszenia etatów woźnych w suwalskich przedszkolach…”.
Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz zapewnił, że wspólnie z kierownictwem suwalskich przedszkoli będzie zabiegał o to, by dzieci w tych placówkach na pewno otrzymały odpowiednią opiekę. Takim najprostszym rozwiązaniem może być zwiększenie składu osobowego w grupach najmłodszych, bo tam wydaje się to bardziej potrzebne niż w grupach starszych.

Podatki na 2020 rok
Większość radnych zagłosowała za wyższymi stawkami podatku od nieruchomości od nowego roku. Podatek od budynków mieszkalnych wzrośnie o 5 gr – do 75 groszy za metr kwadratowy. W przypadku lokali, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, stawka wzrośnie o 41 groszy – do 22,64 złotych za metr kwadratowy.
Głosowanie nad stawkami podatków poprzedziła dyskusja, w której Tadeusz Czerwiecki zapowiedział, że radni z klubu PiS zagłosują przeciw. Podobną deklarację złożył Sławomir Sieczkowski z ugrupowania Mieszkańcy Suwałk. Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk wyjaśniał, że wzrost podyktowany jest potrzebą zapewnienia środków finansowych na skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia pracowników jednostek samorządu terytorialnego i niesfinansowaną przez rząd w pełni podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli. Zauważył, że w przypadku suwalczanina ze stumetrowym mieszkaniem, wzrost nie będzie znaczący, bo wyniesie 5 złotych w skali roku.
Radni przyjęli też uchwałę w sprawie przyszłorocznych stawek podatków od środków transportu. W przypadku samochodów ciężarowych o masie poniżej 12 ton, stawki wzrosną od 11 do 21 złotych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. W przypadku ciężarówek o masie powyżej 12 ton, w zależności od liczby osi i zawieszenia, większość stawek podatku pozostanie bez zmian. Kilka wzrośnie od 13 do 53 złotych, i w przypadku największych ciężarówek, najwyższa stawka podatku wyniesie 3 006 zł. Stawki podatku od środków transportu w Suwałkach nie były zmieniane od 2013 roku. Radni zdecydowali też, po raz pierwszy od 2011 r., o nieznacznym podwyższeniu 11 spośród 31 stawek opłaty targowej.

Nowe ulice i rondo
Nowe rondo u zbiegu ulic Sportowej i Aleksandry Piłsudskiej, w pobliżu stadionu lekkoatletycznego nosić będzie imię Rondo Olimpijczyków Polskich. Radni zdecydowali też, że nowe ulice pomiędzy ulicami Zastawie i Lotniczą otrzymają nazwy: Francuska, Węgierska, Włoska, Hiszpańska, Chorwacka, Portugalska, Czeska i Grecka. W ten sposób będzie wprowadzane spójne nazewnictwo ulic na powstającym dużym osiedlu domów jednorodzinnych, co ułatwi identyfikację tego osiedla w przestrzeni miasta.

Top