Szpital wznawia zabiegi

Szpital wznawia zabiegi

Szpital Wojewódzki w Suwałkach informuje, że od poniedziałku 11 stycznia wznawia przyjęcia pacjentów do świadczeń planowych.

Decyzja szpitala podyktowana jest zmniejszeniem zapotrzebowania na łóżka „covidowe”.  Jednocześnie dyrektor placówki  przypomina, że nadal obowiązuje zasada minimalizacji ryzyka transmisji infekcji Covid-19. W każdym przypadku podjęcia decyzji o udzieleniu świadczenia planowego, należy indywidualnie ocenić oraz wziąć pod uwagę uwarunkowania i ryzyka dotyczące stanu zdrowia pacjentów, uwzględniając także prawdopodobieństwo zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Top