Szóstoklasiści „Z Temidą na Ty”

Szóstoklasiści „Z Temidą na Ty”

Suwalscy policjanci odwiedzili uczniów Zespołu Szkół Nr 9 w Suwałkach. Tym razem tematem przewodnim spotkań była przede wszystkim odpowiedzialność prawna nieletnich, ale też zachowania ryzykowne.

Dzisiaj suwalscy policjanci spotkali się z szóstoklasistami Zespołu Szkół Nr 9 w Suwałkach.  Tym razem tematem przewodnim zajęć z uczniami było uświadomienie młodym ludziom, że za wszelkie zachowania niezgodne z prawem ponosi się odpowiedzialność karną już po ukończeniu 13 roku życia. W trakcie spotkania wyjaśniono uczniom co to jest czyn karalny, a także pojęcie „nieletniego” oraz omówiono zjawisko demoralizacji i jakie są jej przejawy. Omówiono też środki wychowawcze i poprawcze, jakie może zastosować Sąd Rodzinny i Nieletnich wobec nieletnich sprawców czynów karalnych, czy osób przejawiających cechy demoralizacji.

Lekcje profilaktyki dotyczyły również bezpieczeństwa w Internecie. Profilaktycy zaznaczyli, że Internet zapewnia wspaniałe możliwości do nauki i zabawy, ale podkreślili, że warto pamiętać o zagrożeniach, jakie są z nim związane. Przedstawiono takie zagrożenia jak: cyberprzemoc, niebezpieczne kontakty, szkodliwe treści, zagrożenie prywatności, przestępstwa internetowe, m.in. kradzież danych oraz problem uzależnienia od Internetu. Wyjaśniono zagrożenia i przedstawiono sposoby na ich zapobieganie.

Szczególną uwagę zwrócono też na problem dopalaczy oraz innych środków odurzających.

Celem spotkania było uzmysłowienie młodym ludziom, że warto żyć zgodnie z prawem i być wolnym od uzależnień.

Top