Szkoły bez komórek

Szkoły bez komórek

We wszystkich suwalskich szkołach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Tak jest m.in. w suwalskich szkołach średnich. W części z nich telefony komórkowe mogą być używane tylko za zgodą nauczyciela (Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 1).

Dodatkowo w większości suwalskich szkół podstawowych wprowadzono bądź wprowadza się całkowity zakaz używania telefonów komórkowych na terenie szkoły. Taki zakaz obowiązuje w: SP nr 2, SP nr 6 (telefony muszą pozostać w szafkach w szatni), SP nr 7, SP nr 9, SP nr 10, SP nr 11 (zakaz podczas zajęć edukacyjnych oraz imprez na terenie szkoły). W SP nr 5 przeprowadzana jest ankieta wśród rodziców w sprawie wprowadzenie całkowitego zakazu używania telefonów komórkowych w szkole. W SP nr 4 uczniowie mogą używać telefonów tylko w czasie przerw, do niezbędnych kontaktów z rodzicami.

Podobne ograniczenia dotyczą używania innych urządzeń elektronicznych na terenie suwalskich szkół.

Top