Pracownicy socjalni obchodzili swoje święto

Pracownicy socjalni obchodzili swoje święto

Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Sposób świętowania tego dnia ma wieloletnią tradycję. W Suwałkach, po raz pierwszy zorganizowano z tej okazji uroczystość wspólną dla wszystkich trzech suwalskich jednostek. Były medale i odznaczenia, awanse, statuetki „Anioła Dobroci”, róże, życzenia i gratulacje.

Wśród gości znaleźli się: Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski, Bogusław Dębski – przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego, Tatiana Panichkina, przedstawicielka delegacji z Centrum Meiela w Vōru w Estonii, Cezary Cieślukowski, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz gospodarze Miasta: Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk i  Zdzisław Przełomiec, przewodniczący Rady Miejskiej wraz z wiceprzewodniczącym Jackiem Niedźwiedzkim i paniami radnymi: Mariolą Karpińską i Krystyną Gwiazdowską.

Zabierając głos, Prezydent Cz. Renkiewicz powiedział:

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wyrażam słowa uznania i podziękowań za wysiłek oraz zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia. Cieszę się z Państwa osobistych sukcesów. Niech tego przykładem będzie, to co jest treścią listu otrzymanego od Marcina Zielenieckiego, podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w którym pogratulował uzyskania przez MOPR wyróżnienia za opracowanie projektu „Nowe życie bez przemocy”. Projekt ten powstał w ramach realizacji Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

W Suwałkach funkcjonują 3 placówki pomocy społecznej: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (kierowany przez Leszka Lewoca), Dom Pomocy Społecznej „Kalina” (kierowany przez Barbarę Burbę)oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza (kierowana przez Jerzego Dąbrowskiego). Łącznie w sferze społecznej pracuje 316 osób, w tym 41 pracowników socjalnych. Środki budżetowe Miasta Suwałki przeznaczane na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny wyniosły w 2019 r. ponad 130 mln zł, a w założeniu na 2020 r. ma być o kwota wynosząca co najmniej 137 mln zł.

Podczas uroczystości Medalem Złotym za Długoletnią Służbę zostali uhonorowani: Maria Bożenna Jurkun, Maria Kowalewska, Bożena Poczobut, Wiesława Szyszko oraz Małgorzata Zarzecka (nieobecna). Medale Brązowe za Długoletnią Służbę wręczone zostały dla: Agnieszki Galickiej, Marty Renda i Alicji Romanowskiej. Medale przyznane zostały przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody Podlaskiego, za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Ważnym wydarzeniem uroczystości było także rozstrzygnięcie piątej edycji konkursu „Anioły Dobroci”, organizowanego przez MOPR. Kapituła konkursu nagradzając dobroć, empatię i wielkie serce oraz bezinteresowną chęć niesienia pomocy innym ludziom, przyznała nagrodę w kategorii „Osoba” Krystynie i Andrzejowi Smykowskim. Od stycznia 2013 r. pełnią oni funkcję zawodowej rodziny zastępczej, a od sierpnia 2016 r. prowadzą jedyny Rodzinny Dom Dziecka w Suwałkach. Aktualnie pod opieką rodziny zastępczej pozostaje ośmioro dzieci w wieku od 2 do 16 lat.

Jak powiedział Leszek Lewoc:

– Nasi wyróżnieni poświęcają wiele czasu i uwagi wychowankom. Dają im poczucie bezpieczeństwa i są podporą w trudnych chwilach. Stworzyli dzieciom rodzinnej pieczy zastępczej miejsce pełnego ciepła i miłości, w którym mają szansę wzrastać i rozwijać się w najlepszych z możliwych warunków – w pełnej i szczęśliwej rodzinie. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zachęcać innych do podejmowania się tego trudnego i odpowiedzialnego zadania.

Podczas uroczystości wręczono ponadto medale okolicznościowe za Zasługi dla Domu Pomocy Społecznej Kalina w Suwałkach, awanse zawodowe, a także nagrody i wyróżnienia dla pracowników wszystkich trzech suwalskich placówek pomocy społecznej.

Top