Suwalskie technika zapraszają

Suwalskie technika zapraszają

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020 r. postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych będzie przeprowadzone w nowych terminach, które zostaną podane na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Uczniowie mają teraz czas na zastanowienie się nad wyborem szkoły średniej. wybór ten powinien być poprzedzony głęboką analizą i refleksją na temat własnych zainteresowań oraz posiadanych możliwości, które warto skonfrontować z ofertą edukacyjną suwalskich szkół ponadpodstawowych. „Dwutygodnik Suwalski” przygotował krótki informator o ofercie suwalskich techników.

 

logo zst

Zespół Szkół Technicznych, ul. Sejneńska 33, 16-400 Suwałki, telefony: 87 565 36 30 – centrala, sekretariat; 87 565 36 32 – sekretariat CKU (szkoły dla dorosłych), www.zst.suwalki.pl; e-mail: zst@zst.suwalki.pl sekretariat@zst.suwalki.eu

Technikum nr 3 wchodzi w skład Zespołu Szkół Technicznych. Szkoła proponuje następujące kierunki kształcenia: technik mechatronik, technik teleinformatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik mechanik, technik automatyk oraz technik budownictwa. W przypadku powyższych zawodów nauka trwa 5 lat i daje możliwość m.in.: zdobycia świadectw kwalifikacji, tytułu technika oraz matury. Nauka w technikum to kontakt z najnowszymi technologiami w ramach zajęć laboratoryjnych i warsztatowych prowadzonych w nowopowstałych obiektach szkolnych. Kontakt z technologią na najwyższym poziomie zapewniony jest także dzięki realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych bezpośrednio u ponad 60-ciu współpracujących ze szkołą pracodawców tj. FORTE, MALOW czy SALAG.

ZST uczniowie
Edukacja w tej szkole to także wysoki poziom nauczania ogólnego, oferta zajęć wychowania fizycznego na najnowszym zewnętrznym obiekcie sportowym w mieście oraz możliwość odbywania krajowych i zagranicznych praktyk i staży, finansowanych ze środków unijnych.
Z kolei wchodząca w skład ZST Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3 w Suwałkach umożliwia szybkie zdobycie pożądanego na rynku pracy zawodu tj. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik-monter maszyn i urządzeń, elektryk, elektromechanik, fryzjer, krawiec, kucharz, piekarz, sprzedawca, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych i inne. Edukacja na poziomie szkoły branżowej skupia się na praktycznej nauce zawodu, co umożliwia szybkie podjęcie pracy zarobkowej, nawet w trakcie nauki. Ukończenie nauki w „branżówce” umożliwia także dalszą edukację.

—***************************—

logo ZS 4 Suwalki

Zespół Szkół nr 4, ul. Sejneńska 14, 16-400 Suwałki,

telefony: 87 566 42 39; 87 566 53 14, fax 87 566 42 39; 87 566 53 14, sekretariat@zs4.suwalki.eu

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021

TECHNIKUM NR 4 okres nauki: 5 lat
• technik ekonomista
• technik rachunkowości NOWY ZAWÓD
• technik hotelarstwa
• technik organizacji turystyki
• technik żywienia i usług gastronomicznych
• technik handlowiec
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA nr 5 okres nauki: 3 lata
• kucharz NOWY ZAWÓD
• cukiernik NOWY ZAWÓD

5 technikum 4

Dlaczego warto uczyć się u nas?
• jesteśmy nowoczesną szkołą ze 114-letnią tradycją,
• zapewniamy wysoką jakość kształcenia.
Jako jedyne technikum w Suwałkach od wielu lat znajdujemy się w Ogólnopolskim Rankingu Techników. W Rankingu 2020 otrzymaliśmy tytuł „Brązowej Szkoły 2020”, zajmując 381 miejsce w Polsce i 11 miejsce w woj. podlaskim.
• wszystkie nasze kierunki kształcenia objęte są patronatami pracodawców,
• posiadamy profesjonalnie wyposażone pracownie do kształcenia zawodowego,
• dbamy o bezpieczeństwo uczniów – wejście do budynku następuje za pomocą elektronicznej karty szkolnej,
• nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach,
• mamy prężnie działający samorząd uczniowski i szkolne radio.
Oferujemy:
• możliwość odbywania praktyk i staży zawodowych w kraju i za granicą,
• wyjazdy zagraniczne z programu Erasmus+,
• bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i kursów zawodowych oraz specjalistycznych, m.in. w ramach projektów UE,
• udział w licznych projektach i programach edukacyjnych,
• przyjazną atmosferę i liczne imprezy szkolne.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W SUWAŁKACH – NAJLEPSZE PERSPEKTYWY!

—***************************—

VI LOZespół Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II, ul. Sejneńska 10, 16-400 Suwałki,

telefon: 87 566 38 65; e-mail: sekretariat@zssal.suwalki.pl

Technikum nr 5 wchodzi w skład Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II w Suwałkach. Szkoła prowadzi nabór na rok szkolny 2020/2021 na kierunek z rozszerzonym językiem angielskim:
– technik organizacji turystyki
– technik przemysłu mody
Technikum jest katolicką szkołą publiczną, w której kształcenie jest bezpłatne.
Nasza szkoła oferuje:
• wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich,
• gwarancję rzetelnego przygotowania do egzaminu maturalnego,
• duży wybór bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych,
• bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę,
• możliwość korzystania z internatu i stołówki szkolnej,
• indywidualne podejście do ucznia.
Język angielski jest realizowany na poziomie rozszerzonym w grupach międzyoddziałowych. Drugi język obcy realizowany w szkole to język rosyjski.

5 technikum 5

Podczas nauki na kierunku TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI
• dowiesz się jak przygotować dokumentację turystyczną,
• samodzielnie zaplanujesz i zorganizujesz wyjazdy turystyczne,
• zdobędziesz wiedzę na temat atrakcji turystycznych Suwalszczyzny, regionów Polski i świata,
• zdobędziesz umiejętność założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Podczas nauki na kierunku TECHNIK PRZEMYSŁU MODY
Zdobędziesz umiejętności dotyczące:
• projektowania i stylizacji ubioru,
• doboru tkanin i dodatków,
• wykonywania modeli wyrobów odzieżowych,
• obsługi maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych,
• konstrukcji i modelowania form odzieży,
• zasad tworzenia własnych kolekcji, prezentacji podczas pokazów mody.

Szkoła jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej

—***************************—

logo zs 6

Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego, ul. Sikorskiego 21, 16-400 Suwałki,

telefony: 87 565 85 70, 508 215 382, 87 565 85 60; fax 87 565 85 61, sekretariat@zs6.suwalki.eu

Zespół nr 6 im. K. Brzostowskiego to PEŁNA MOC UMIEJĘTNOŚCI!

6 powodów, dla których wato wybrać ZS 6:
1. Kierunki kształcenia dopasowane do potrzeb rynku lokalnego: dobry zawód=pewna praca.
2. Praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne w najlepszych przedsiębiorstwach w regionie.
3. Wyjątkowe koła zainteresowań: koło filmowe „Czubakaz”, koło fotograficzne „Fotorewir”, Szkolny Klub Wolontariatu, Szkolne Koło PCK.
4. Realizacja licznych projektów unijnych, dodatkowe zajęcia, kursy, szkolenia, wycieczki edukacyjne.
5. Nowoczesny budynek oraz bardzo dobrze wyposażone pracownie komputerowe i dydaktyczne, bezpieczne warunki nauki.
6. Doskonałe warunki do realizowania zajęć sportowych (sale sportowe, siłownia, tor kartingowy).

Oferta w roku szkolnym 2020/2021

ZS6

Kierunki Technikum nr 2:

TECHNIK INFORMATYK
• Jeśli chcesz nauczyć się programować, tworzyć aplikacje internetowe, nauczyć się administrować systemy komputerowe, jest to zdecydowanie kierunek dla Ciebie!
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
• Jeśli planujesz obsługiwać, diagnozować i naprawiać samochody oraz systemy mechatroniczne pojazdów, musisz wybrać ten profil!
TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA
• Tworzenie wyrobów z drewna, organizowanie i prowadzenie procesu jego przetwarzania to coś, z czym chcesz związać swoją przyszłość? Zostań technologiem drewna!
TECHNIK LOGISTYK
• Jeśli chcesz organizować transport, zarządzać magazynami, zajmować się spedycją, wybierz logistykę!
TECHNIK REKLAMY
• A może marzysz o tworzeniu kampanii reklamowych, projektowaniu materiałów reklamowych i kontakcie z klientami w działach marketingowych? Tu spełnimy Twoje marzenie!

ZS6

Szkoła branżowa I stopnia:
• Elektromechanik Pojazdów Samochodowych
• Mechanik Pojazdów Samochodowych
• Kierowca Mechanik
• Stolarz

Zespół Szkół nr 6 łączy teorię z praktyką i czeka właśnie na Ciebie!
Wejdź na www.zs6.pl i odwiedź profil szkoły na facebooku

—***************************—

LO mundurowe

Technikum ZDZ w Białymstoku z/s w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 23, 16-400 Suwałki;

telefon: 87 566 37 87, fax 87 566 49 64, email: suwalki@zdz.bialystok.pl; www.zdz.suwalki.pl

Oferta szkoły dziennej prowadzonej przez stowarzyszenie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, z siedzibą w Suwałkach

Szkoła średnia o ciekawym profilu? Indywidualne podejście do ucznia? Bezpieczeństwo i przyjazna atmosfera w szkole? Najlepsza inwestycja w przyszłość?

ZDZ
W roku szkolnym 2020/2021 prowadzimy nabór do:
Technikum o profilu technik usług fryzjerskich
Przygotowuje ono absolwentów do pracy w salonach fryzjerskich. Mają oni możliwość rozwoju poprzez udział w konkursach i zagranicznych wyjazdach szkoleniowych do Hiszpanii i Portugalii, czy Międzynarodowych Targach w Poznaniu.
Przyszli uczniowie mogą więc zdobyć atrakcyjny zawód. Jeśli dodamy do tego przyjazną atmosferę w szkole, nastawienie kadry na indywidualne podejście do każdego ucznia i bezpieczeństwo, to oferta szkoły ZDZ staje się bardzo atrakcyjna dla młodzieży zainteresowanej kontynuowaniem nauki w szkole średniej, z najlepszą inwestycją w swoją przyszłość.

—***************************—

 Suwałki Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach

ul. Ogrodowa 49, 16-400 Suwałki, tel. 87 567 90 81 faks: 87 567 90 81,

email: sekretariat@zs7.edu.pl, www.zs7.edu.pl

ZSCKR w Suwałkach

Wiedza, Wsparcie, Kompetencje

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach to szkoła należąca do ogólnopolskiej Sieci Szkół Rolniczych. Organem prowadzącym szkoły jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Oferujemy bogatą ofertę kształcenia w dwóch typach szkół: Technikum i Branżowej Szkole I Stopnia.

Stawiamy na wszechstronny rozwój ucznia w oparciu o praktyczną naukę zawodu oraz rozwój kompetencji społecznych, dzięki czemu nasi absolwenci świetnie radzą sobie na rynku pracy.

TECHNIKUM:

 • technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik rolnik
 • technik weterynarii
 • technik architektury krajobrazu
 • technik żywienia i usług gastronomicznych

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 • kucharz
 • mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Dodatkowe uprawnienia i kursy:

– prawo jazdy kategorii B i T

– nauka pracy maszynami rolniczymi

– kurs obsługi kombajnu zbożowego i sieczkarni

– kurs kelnerski, barmański, somelierski, baristy, carvingu

Bazę dydaktyczną szkoły stanowią:

 • sale do przedmiotów ogólnokształcących;
 • pracownie praktycznej nauki zawodu,:
 • obsługa konsumenta,
 • technologii gastronomicznej,
 • architektury krajobrazu,
 • produkcji rolniczej,
 • warsztaty mechanizacyjne,
 • halę sportową;
 • park maszynowy;

oraz:

 • samochody do nauki jazdy,

Szkoła umożliwia uczniom zamieszkanie w Internacie. Uczniowie mają do dyspozycji:

 • dwuosobowe pokoje z łazienką,
 • całodobową opiekę wychowawców,
 • pomieszczenia do nauki i rekreacji (stołówka, kuchnia, świetlica, hole, siłownia, możliwość korzystania ze szkolnej hali sportowej),
 • opłata, to koszt wyżywienia (brak opłat za zamieszkanie i korzystanie z mediów).

Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań, m.in.:

– koło fotograficzne,

– koło żywieniowe,

– sekcje sportowe,

– koło chemika,

– szkolne koło PCK i Caritas.

Top