Suwalskie jubileusze w 2021 r.

Suwalskie jubileusze w 2021 r.

Każdy rok to okazja do przypomnienia ważnych wydarzeń sprzed lat, zwłaszcza tych jubileuszowych. Rok 2021 w Suwałkach upłynie najpewniej pod znakiem ogólnokrajowych jubileuszy, takich jak rocznica uchwalenia konstytucji majowej czy rocznica stanu wojennego. W tym roku obchodzić też będziemy kilka suwalskich jubileuszy:

21 stycznia

Minie 20 rocznica  śmierci Aleksandra Seredyńskiego, nauczyciela, Zasłużonego dla Miasta Suwałki. Był on mentorem suwalskiej młodzieży, wspomagał uczniów w działalności opozycyjnej w latach 80-tych XX wieku. Internowany po ogłoszeniu stanu wojennego i represjonowany przez władze PRL.

5 lutego

Minie 25 lat od śmierci księdza Kazimierza Aleksandra Hamerszmita, który przez 37 lat był związany z Suwałkami. Pozostaje w pamięci suwalczan jako niezwykły kapłan, pełen dobroci i wielkiej pobożności, oddany ludziom potrzebującym pomocy. 12 lutego upłynie 105 lat od jego urodzin.

2 marca

301. rocznica nadania praw miejskich Suwałkom przez króla Augusta II Sasa.

6 marca

95. rocznica urodzin Andrzeja Wajdy – pochodzącego z Suwałk reżysera filmowego i teatralnego, laureata Oscara, Honorowego Obywatela Miasta Suwałk. 9 października minie 5 lat od jego śmierci.

13 kwietnia

Minie 90 lat od urodzin Zygmunta Filipowicza, Zasłużonego dla Miasta Suwałk. Wieloletni dyrektor suwalskiego Muzeum Okręgowego; inicjator i organizator Muzeum im. Marii Konopnickiej. Znawca historii Suwałk i Suwalszczyzny.

27 kwietnia

170. rocznica urodzin Teofila Noniewicza – należał do tych, którzy kruszyli kajdany niewoli na Suwalszczyźnie. W latach 1918-1919 był w składzie Tymczasowej Rady Obywatelskiej Okręgu Suwalskiego i został wybrany przewodniczącym pierwszej w wolnej Polsce suwalskiej Rady Miejskiej.

3 maja

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

12 maja

351. rocznica urodzin króla polskiego Augusta II Sas, który nadał prawa miejskie Suwałkom w 1720 roku.

15 maja

Minie 80 lat od urodzin Jerzego Wawruka, Zasłużonego dla Miasta Suwałk. Prze wiele lat kierował jednym z największych suwalskich zakładów pracy – Wytwórnią Podkładów Strunobetonowych „Kolbet”; działacz gospodarczy, szczególne zasługi wniósł do rozwoju i integracji suwalskiego środowiska inżynierów i techników.

25 maja

Przed 130 laty urodził się gen. Zygmunt Podhorski, wybitny polski dowódca wojskowy. We wrześniu 1939 r. dowodził Suwalską Brygadą Kawalerii w czasie walk z Niemcami.

31 lipca

Przed 130 laty w Suwałkach urodził się płk Adam Koc – jeden z najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego w czasie odzyskiwania niepodległości przez Polskę. Polityk, poseł, dziennikarz, a przede wszystkim żołnierz.

3 sierpnia

Minie 100 lat od urodzin Natana Mojżesza Adelsona – strażnika pamięci suwalskich Żydów. To dzięki niemu udało się uratować suwalski kirkut po niemieckiej dewastacji w czasie II wojny światowej.

6 sierpnia

Przed 10 laty zmarł Jerzy Klimko – Zasłużony dla Miasta Suwałk; kombatant, nauczyciel, wieloletni przewodnik i członek honorowy PTTK, wychowawca wielu pokoleń suwalskiej młodzieży.

17 sierpnia

Minie 25 lat od śmierci pochodzącego z Suwalszczyzny gen. pilota Witolda Aleksandra Urbanowicza, dowódcy słynnego dywizjonu 303 w czasie Bitwy o Anglię. Jako jedyny Polak znalazł się w pierwszej dziesiątce najskuteczniejszych pilotów alianckich tej bitwy. W czasie II wojny światowej zestrzelił 17 niemieckich samolotów oraz 5 samolotów japońskich w czasie walk na Dalekim Wschodzie.

24 sierpnia

102. rocznica wyzwolenia Suwałk i włączenia miasta w granice odrodzonej Rzeczpospolitej.

11 września

Przed 10 laty zmarł Stanisław J. Woś – fotograf, malarz, rysownik, projektant graficzny, a także organizator suwalskiego środowiska fotograficznego.

13 listopada

215. rocznica urodzin Emilii Plater, polskiej bohaterki powstania listopadowego; patronki suwalskiej ulicy, przy której znajduje się Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej.

19 listopada

Setna rocznica urodzin Marii Krystyny Kapuścińskiej, najbardziej znanej suwalskiej harcerki. Walczyła w Powstaniu Warszawskim, a po II wojnie światowej przyjechała do Suwałk, gdzie wychowała wiele pokoleń suwalskich harcerzy.

2 grudnia

80. rocznica śmierci Edwarda Rydza-Śmigłego, marszałka Polski, głównodowodzącego Wojskiem Polskim w czasie kampanii wrześniowej 1939 r.; Honorowego Obywatela Miasta Suwałk. 11 marca minie 135 lat od jego urodzin.

3 grudnia

306. rocznica wydania rewersału kamedulskiego określającego warunki życia społecznego obowiązujące w Suwałkach.

13 grudnia

40. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

Top