Suwalski samorząd po roku

Suwalski samorząd po roku

Minął rok od wyboru przez mieszkańców Suwałk nowej Rady Miejskiej. Poprosiliśmy szefów klubów i ugrupowań Rady Miejskiej o podsumowanie minionego roku, a także wskazanie największych wyzwań w tej kadencji. Radnym zadaliśmy dwa pytania:

 1. Co według radnych było największym osiągnięciem suwalskiego samorządu w pierwszym roku działania?
2. Co zdaniem radnych powinno być w pierwszej kolejności zrealizowane przez suwalski samorząd w tej kadencji?

Pająk SuwałkiWojciech Pająk – wiceprzewodniczący Klubu Radnych Łączą nas Suwałki
1. Już prawie rok za nami. Sukcesem jest współpraca radnych i Prezydenta w kluczowych sprawach. Nawet jeśli wykraczają ponad nasze kompetencje, jak budowa suwalskiej obwodnicy, która została oddana po 30 latach starań samorządowców. Chcemy do grudnia zakończyć budowę nowego żłobka – czekają na to nowi suwalczanie, których przybywa.
2. Trzeba nam zakończyć duże inwestycje drogowe, które poprawią bezpieczeństwo ruchu samochodowego i rowerowego. Będziemy zabiegać o ekspresową realizację Rail Baltiki, która skomunikuje kolejowo Suwałki z Europą. Zamierzamy w szybszym tempie podwyższać wynagrodzenia pracowników instytucji samorządowych.

Juszkiewicz SuwałkiJacek Juszkiewicz – przewodniczący Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
1. Z perspektywy rocznej pracy suwalskiego samorządu trudno definiować określone działania w kategoriach sukcesu. Samorząd sprawnie realizuje swoje ustawowe zadania. Zasadniczą miarą jego pracy są podejmowane uchwały oraz projekty uchwał, które nie zyskały akceptacji większości gremium (tak jak odrzucona „Samorządowa karta praw rodziny”). Każdy z tych projektów jest poprzedzony wielogodzinnymi pracami, konsultacjami, dyskusjami, a często też ekspertyzami.
2. Kolejne cztery lata pracy to wiele wyzwań, które, ze względu na nadwyrężony dużymi inwestycjami budżet, nie będą łatwe do realizacji.

Niedźwiedzki SuwałkiJacek Niedźwiedzki – Ugrupowanie Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska
1. Wśród sukcesów ostatniego roku działalności samorządu należy wymienić wprowadzenie bonu żłobkowego, pozytywne skutki wynikające z wprowadzenia Suwalskiej Karty Mieszkańca oraz umożliwienie mieszkańcom wykupu mieszkań z bonifikatą.
2. Do wyzwań drugiego roku działalności samorządu należeć będzie zakończenie inwestycji takich jak: żłobek miejski, bulwary nad Czarną Hańczą wraz z budynkiem łaźni miejskiej, dokończenie prac związanych z inwestycjami drogowymi. A także oddanie do użytku Suwałki Arena, na którą z niecierpliwością czekają suwalczanie.

Sieczkowski SuwałkiSławomir Sieczkowski – Ugrupowanie Mieszkańcy Suwałk
1. Dobrze, że samorząd podejmuje działania, choć niewystarczające, mogące wpłynąć na obniżanie kosztów i cen usług komunalnych. Warto wspomnieć wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne, inwestycję PEC-u sp. z o.o. w zakresie budowy instalacji wykorzystujących biomasę. Musimy chronić mieszkańców Suwałk przed wzrostem kosztów chcemy „taniego” Miasta.
2. Działalność Miasta powinna skupiać się aktualnie nad rozwiązaniem problemu słabych wyników egzaminów uczniów suwalskich szkół. Prowadzeniem transparentnej pro inwestycyjnej polityki zagospodarowania przestrzennego miasta, ale przede wszystkim zwiększeniu zakresu inicjowania i pobudzania działalności stowarzyszeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb seniorów i mieszkańców realizujących swoje pasje sportowe czy kulturalne.

Top