Suwalski Budżet Obywatelski 2020

Suwalski Budżet Obywatelski 2020

Powołany Zespół ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok 3 września 2019 r. zakończył prace związane z weryfikacją pod względem formalno–prawnym złożonych projektów w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.
Zespół zdecydował o umieszczeniu na karcie do głosowania 11 projektów inwestycyjnych „małych” (o wartości do 100 tys. złotych) i 6 projektów inwestycyjnych „dużych” (o wartości do 800 tys. złotych) oraz 7 projektów „kulturalnych lub społecznych” (o wartości do 20 tys. złotych). Wśród projektów umieszczonych na karcie do głosowania znalazł się jeden projekt wpisany „warunkowo” z uwagi na przeciągającą się procedurę przekazania terenu pod projekt.
Jednocześnie Zespół podjął decyzję o odrzuceniu 10 złożonych projektów: 5 projektów „małych”, 3 projektów „dużych” i 2 projektów kulturalnych lub społecznych. Więcej na: www.um.suwalki.pl lub www.dwutygodniksuwalski.pl

Wykaz projektów inwestycyjnych „małych” oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, które zostaną umieszczone na Karcie do głosowania:
1. Miejskie ławki solarne. Projekt zakłada ustawienie w czterech lokalizacjach ławek solarnych umożliwiających ładowanie urządzeń mobilnych przez USB lub metodą indukcyjną; koszt realizacji projektu – 100 000 zł.
2. Sportowo nad Zalewem Arkadia – Siłownia dla dzieci. Projekt zakłada budowę siłowni plenerowej dla dzieci jako uzupełnienie terenu rekreacyjnego nad Zalewem Arkadia; koszt realizacji projektu – 100 000 zł.
3. Radosna Szkoła (SP nr 6 ul. Sejneńska). Projekt zakłada dostawę i montaż urządzeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6 ul. Sejneńska 12 w Suwałkach; koszt realizacji projektu – 100 000 zł.
4. Kącik urwisów małych i dużych. Projekt zakłada dostawę i montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Daszyńskiego 10 w Suwałkach; zweryfikowany koszt realizacji projektu – 100 000 zł.
5. Słoneczne Parkingi Sportowa. Projekt zakłada budowę dodatkowych miejsc parkingowych ogólnodostępnych przy ul. Sportowej w okolicy osiedla „Słoneczne Tarasy”; koszt realizacji projektu – 100 000 zł.
6. Serce Na Mapie Suwałk. Projekt zakłada rozmieszczenie w 8 punktach miasta około 8 defibrylatorów automatycznych AED. Projekt zakład przeszkolenie mieszańców z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy oraz użycia defibrylatorów automatycznych AED; koszt realizacji projektu – 100 000 zł.
7. Boisko wielofunkcyjne i poprawa estetyki osiedla Witosa (ul. Witosa 4A). Projekt zakłada budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 890×723 cm z ogrodzeniem 4 m z nawierzchnią trawiastą, ławeczkami, śmietniczką oraz ogrodzenia gniazda śmietnikowego. Przewiduje również ustawienie znaków na ul. Witosa „Kierowco zwolnij” strefa przedszkolna; koszt realizacji projektu – 100 000 zł.
8. Rozbudowa – Aleja na Osiedla Hańcza – skuteczna walka ze smogiem i budowa terenów rekreacyjnych (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką , Olecką przed ulicami Nowosądecką i Łódzką). Projekt zakłada kontynuację budowy Alei na Osiedlu Hańcza, rozpoczętej w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2018r. Obejmuje: uporządkowanie istniejącego terenu, wykonanie utwardzonej alei spacerowej, ustawienie ławek i koszy na śmieci, ustawienie urządzeń siłowni zewnętrznej, trampoliny, zakup i posadzenie drzew; koszt realizacji projektu – 99 550 zł.
9. Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka. Projekt zakłada wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Dąbrówka wraz z wykonaniem wyrównania pobocza żwirowego od skrzyżowania dróg przy posesji budynku nr 4 do posesji przy budynku nr 4B. Istniejąca zniszczona nawierzchnia żwirowa zostanie wymieniona i utwardzona; koszt realizacji projektu – 100 000 zł.
10. Pierwszorzędny dojazd do siedemnastki (ul. 1 Maja 17). Projekt zakłada budowę nawierzchni stanowiącej dojazd do bloków przy ul. 1 Maja nr 17, 17A, 17B; koszt realizacji projektu – 100 000 zł.
11. Remont schodów przy ulicy Polnej – bulwary nad Czarną Hańczą. Projekt zakłada zburzenie istniejących schodów betonowych i wykonanie ich na nowo wraz z balustradami; koszt realizacji projektu – 100 000 zł.
Wykaz projektów inwestycyjnych „dużych” oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, które zostaną umieszczone na
Karcie do głosowania:
1. Modernizacja szatni i łazienek przy basenie w Szkole Podstawowej nr 10. Projekt zakłada modernizację zaplecza szatniowego przy basenie w Szkole Podstawowej nr 10 ul. Antoniewicza 5. Przewiduje się przebudowę instalacji wodo – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji elektrycznej, tynków, posadzek, dostawę i montaż szafek basenowych; koszt realizacji projektu – 800 000 zł.
2. Przebudowa ulicy Ludwika Michała Paca. Projekt zakłada przebudowę ulicy Ludwika Michała Paca od skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej do skrzyżowania z ulicą Alfreda Wierusza – Kowalskiego. Przebudową zostaną objęte istniejące trawniki, zjazdy, chodniki, ścieżka rowerowa, miejsca parkingowe oraz oświetlenie; koszt realizacji projektu – 800 000 zł.
3. Uporządkowanie terenu oraz budowa parkingów i zatoki autobusowej MPK w centrum ogródków działkowych na Osiedlu Północ. Projekt zakłada budowę pętli do nawrotów autobusów MPK, budowę zatoczek parkingowych, odwodnienia oraz lamp oświetleniowych; koszt realizacji projektu – 795 000 zł.
Projekt warunkowo zostaje umieszczony na karcie do głosowania.
Wnioskodawcy złożyli projekt na teren który ma być przekazany na rzecz Miasta Suwałki. Zdecydowano, że z uwagi na przeciągającą się procedurę przekazania terenu pod projekt warunkowo zostaje on umieszczony na karcie do głosowania. Działka jest w trakcie podziału. Przekazanie działki będzie warunkiem decydującym o ostatecznym przyjęciu projektu do realizacji w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku. W przypadku, gdyby działka nie została przekazana projekt nie będzie mógł być zrealizowany.
4. Utwardzenie nawierzchni dojazdowej do garaży przy ulicy Armii Krajowej. Projekt zakłada utwardzenie kostką betonową dojazdu do garaży leżących równolegle do ul. Armii Krajowej wraz z oświetleniem terenu; koszt realizacji projektu – 600 000 zł.
5. Największa strefa urwisa w Suwałkach (przy łaźni na Bulwarach).Projekt obejmuje budowę placu zabaw w bliskim sąsiedztwie zrewitalizowanej łaźni na bulwarach. Przewiduje się zabawki zarówno dla młodszych jak i starszych dzieci z ławkami, śmietniczkami, bezpieczną nawierzchnią, ogrodzeniem; koszt realizacji projektu – 800 000 zł.
6. Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawnej nr 6. Projekt zakłada zakup i montaż hali pneumatycznej z pełną infrastrukturą towarzyszącą na boisku ze sztuczną nawierzchnią oraz zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego; koszt realizacji projektu – 800 000,00 zł

Wykaz projektów inwestycyjnych „kulturalnych społecznych” oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, które zostaną umieszczone na Karcie do głosowania:
1. Suwalski Fan Club Bluesa 2019. Projekt zakłada propagowanie muzyki bluesowej poprzez organizację zajęć edukacyjnych dla młodzieży oraz cykl koncertów zespołów muzycznych, jak również uczczenie Polskiego Dnia Bluesa oraz organizację koncertu z ogólnopolskim kwartalnikiem „Twój Blues”; koszt realizacji projektu – 20 000 zł.
2. Cantata na 300-lecie Suwałk. Projekt zakłada skomponowanie i wykonanie w roku 2020 „Cantaty o Suwałkach” która będzie nawiązywała do historii miasta, jego wielokulturowości oraz folkloru; koszt realizacji projektu – 20 000 zł.
3. Dni Kultury Japońskiej. Projekt zakłada zorganizowanie pikniku rodzinnego w celu przedstawienia kultury Japonii. W ramach imprezy zaplanowano: warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, warsztaty językowe w tym kaligrafia japońska, warsztaty ubiorów japońskich, judo, karate i aikido, sushi z degustacją; koszt realizacji projektu – 20 000 zł.
4. Pamiętajcie o ogrodach. Projekt zakłada zorganizowanie koncertu poezji śpiewanej, spotkań z literatami, pogadanki o historii suwalskich ogrodów działkowych i ogródków, gawędy i przypowieści o suwalskiej przyrodzie w gwarze i ludowej tradycji; koszt realizacji projektu – 20 000 zł.
5. II Spotkanie – Manhattan zaprasza. Projekt ma na celu zorganizowanie wspólnego spotkania integracyjnego mieszkańców osiedla. Zakłada udział dzieci i młodzieży między innymi w zabawie na dmuchanych zjeżdżalniach, malowaniu twarzy. Uczestnicy spotkania będą mogli skorzystać z poczęstunku, a wieczorem posłuchać muzyki; koszt realizacji projektu – 20 000 zł.
6. „Tacy sami, a ściana między nami … – BAJKOWY sposób na integrację”. Projekt zakłada zorganizowanie wydarzenia o charakterze integracyjnym i edukacyjnym dla mieszkańców Suwałk. Podczas pikniku przewidziano zabawy integracyjne, strefę kulinarną oraz strefę poznania – zobacz mnie moimi oczami; koszt realizacji projektu – 19 700 zł.
7. Piknik olimpijski. Projekt zakłada zorganizowanie na stadionie lekkoatletycznym wydarzenia w formie pikniku, którego głównym celem jest promocja zdrowego trybu życia oraz zasad zdrowego żywienia. Głównym elementami będą: gry, zabawy, strefa zdrowego żywienia, edukacja zdrowotna, konsultacje z dietetykami, kucharzami i trenerami personalnymi, a także spotkania ze znanymi sportowcami – polskimi olimpijczycy; koszt realizacji projektu – 20 000 zł.

Projekty społeczne, kulturalne dopuszcza się warunkowo – realizacja winna być zgodna z § 5 Załącznika nr 1 do uchwały Nr VII/82/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 kwietnia 2019 r.: „W ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które mają charakter projektów autorskich, chyba że przewiduje nieodpłatne przeniesienie praw autorskich na Miasto i wybór realizatora w trybie konkurencyjnym (konkurs ofert), w tym w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych”.

Do 4 października zostaną rozpatrzone odwołania. Głosowanie nad zgłoszonymi propozycjami rozpocznie się 14 października 2019 r. i potrwa do 31 października. Urny do głosowania będą dostępne:
– w holu Urzędu Miejskiego przy ul. A. Mickiewicza 1 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 19.00;
– w holu aquaparku przy ul. Jana Pawła II 7 codziennie w godz. od 6.00 do 22.00.

Top