Suwalska kapsuła czasu

Suwalska kapsuła czasu

Kto chce mieć wpływ na to, co mieszkańcy Suwałk za 100 lat dowiedzą się o naszym mieście w 2020 roku powinien wziąć udział w akcji „Suwalska kapsuła czasu” organizowanej przez Suwalski Ośrodek Kultury we współpracy z „DwuTygodnikiem Suwalskim”. Suwalska kapsuła czasu to nierdzewny pojemnik z wieczkiem z napisem „nie otwierać przed upływem stu lat”. W połowie sierpnia pojemnik ze wspomnieniami suwalczan zostanie zakopany na suwalskich bulwarach nad Czarną Hańczą.

Suwałki w tym roku obchodzą trzechsetlecie swego istnienia. Są dość młodym miastem, podobnie jak idea tworzenia kapsuł czasu. Kapsuła jest to najczęściej pojemnik lub miejsce, w którym umieszcza się różne przedmioty bądź informacje przeznaczone dla przyszłych pokoleń, zwłaszcza archeologów, antropologów i historyków. Kapsuły czasu zwykle tworzy się i ukrywa podczas ważnych wydarzeń, jak np. wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę lub podczas upamiętnienia jakiejś rocznicy. Suwalski Ośrodek Kultury jest pomysłodawcą tego działania w naszym mieście.
kaaps– Do tej wspólnej zabawy chcemy zaprosić wszystkich suwalczan. Chodzi o to, by do tej kapsuły nie wkładać drogocennych przedmiotów, złota, srebra, tylko potraktować ją sentymentalnie. Żeby przyszłe pokolenia po otwarciu tego pojemnika dowiedziały się czegoś o nas, o ludziach, którzy żyją teraz współcześnie, a za sto lat będą odległą przeszłością. Żeby zobrazować do jakiej zabawy Państwa zachęcamy, powiem o przedmiotach jakie mamy zamiar umieścić w kapsule. Chcemy złożyć swego rodzaju depozyt, który jest hitem naszych czasów, na pewno są to nowe technologie jak chociażby smartfon. Poprosiliśmy też DTS o przeprowadzenie akcji „Listy do przyszłości”. Każdy mieszkaniec miasta może napisać list. To może być jakaś myśl, którą my jako współcześnie żyjący, chcemy przekazać przyszłym pokoleniom, np. dbaj o siebie i o innych, ulepszaj siebie i świat. Jest duża dowolność, co do tej kapsuły włożymy – mówi Alicja Andrulewicz dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury.

SOK chce włożyć do tego pojemnika aktualne zdjęcie wszystkich zatrudnionych artystów, instruktorów, pracowników SOK. Ponieważ wyróżnikiem wszystkich wydarzeń kulturalnych w naszym mieście jest Suwalki Blues Festival, więc znajdzie się tam koszulka bluesowa,
a na współczesnym nośniku (płycie CD, DVD, pendrive) sprawozdanie z działalności SOK, bardzo szeroko opisane i poparte zdjęciami. Chodzi o to, by przyszłe pokolenia wiedziały jak odpoczywaliśmy, jak się relaksowaliśmy, jakie wydarzenia kulturalne były organizowane, co nas interesowało, jak ubieraliśmy się.
– Do naszych najmłodszych mieszkańców kierujemy akcję „Namaluj Suwałki przyszłości”. Chcemy by przyszłe pokolenia dowiedziały się jak wyobrażaliśmy sobie przyszłość. Za sto lat po otwarciu kapsuły czasu ówcześni ludzie będą mieli niezły ubaw, gdy zobaczą te rysunki. Prawdopodobnie one nie będą oddawały tej nowej rzeczywistości. Mamy też prośbę do dyrektorów, prezesów przedsiębiorstw, instytucji działających w naszym mieście. Pomyślcie państwo co byście chcieli włożyć do tej kapsuły, coś co będzie świadectwem czasu w którym żyjemy – dodaje A. Andrulewicz.
Uroczyste zakopanie kapsuły czasu zaplanowano w sobotę 15 sierpnia o godzinie 17 na bulwarach nad Czarną Hańczą przy Starej Łaźni. Organizatorzy zapraszają na tę uroczystość wszystkich suwalczan. Kapsułę przykryje specjalne kamienne wieczko, które przygotowuje rzeźbiarka Olga Wielogórska. W przyszłości na tym kamieniu będzie postawiona rzeźba, która powstanie podczas międzynarodowego pleneru rzeźbiarskiego na bulwarach nad Czarną Hańczą.

„DwuTygodnik Suwalski” zaprasza mieszkańców Suwałk do udziału w projekcie – Kapsuła Czasu, realizowanym przez Suwalski Ośrodek Kultury.
Dlatego redakcja „DTS” zwraca się do swoich Czytelników, aby przysyłali „Listy do przyszłości”, w których byłyby opisy codziennego życia. Jak lubią spędzać wolny czas, o czym marzą, czego życzą przyszłym pokoleniom. Materiały o dzisiejszym stanie społeczności naszego miasta, mogą okazać się wartościowe dla przyszłych badaczy. Podpisane „Listy do przyszłości” prosimy przesyłać w formie elektronicznej na e-mail: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl lub w formie pisemnej: „DwuTygodnik Suwalski”, ul. E. Plater 33A, 16-400 Suwałki, lub też osobiście do siedziby redakcji do 10 sierpnia 2020 r. Przesłanie swojej pracy jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.

Top