Suwałki w stanie zagrożenia epidemicznego

Suwałki w stanie zagrożenia epidemicznego

Suwałki chyba w żadną sobotę nie były tak puste, jak 14 marca. Dzień wcześniej premier Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego. W sobotę miasto zamarło.

Suwałki

***************

Zmiany w funkcjonowaniu suwalskiego UM

Działając na podstawie § 8 ust 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowie z dnia z dnia 13.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego zawiadamiam o ograniczeniach w wykonywaniu zadań administracji publicznej polegających na realizacji zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy i bezpieczeństwa obywateli oraz wykonywaniu określonych zadań przez Urząd Miejski w Suwałkach i podległe jednostki w sposób ograniczający do niezbędnego minimum bezpośrednią obsługę interesantów.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Urząd Miejski w Suwałkach i instytucje miejskie od 16.03.2020r. wprowadzają ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów. Znacząco ogranicza się działalność Urzędu i instytucji, a mieszkańcy załatwiający swoje sprawy będą musieli liczyć się z utrudnieniami i ograniczeniem bezpośredniego dostępu do urzędnika oraz zastosowania odmiennych od dotychczasowych procedur załatwiania spraw.
Wykaz wydziałów Urzędu Miejskiego w Suwałkach zamkniętych do bezpośredniego dostępu (obsługa w tych wydziałach nie będzie przyjmowała interesantów) załatwiające sprawy wyłącznie korespondencyjnie, telefonicznie lub środkami łączności elektronicznej:
Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej (tel. 87 562 81 84), agp@um.suwalki.pl
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (tel. 87 562 81 43), geo@um.suwalki.pl
Wydział Podatków i Opłat (tel. 87 562 82 52), po@um.suwalki.pl
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (tel. 87 562 82 07), osgk@um.suwalki.pl
Wydział Oświaty i Wychowania (tel. 87 563 57 18), ows@um.suwalki.pl
Wydział Spraw Obywatelskich (87 562 81 23), wso@um.suwalki.pl – działalność gospodarcza
Wydział Kultury i Sportu (tel. 87 563 56 12), ktp@um.suwalki.pl
Biuro Konserwatora Zabytków (tel. 87 563 56 15), mkz@um.suwalki.pl
Miejski Rzecznik Konsumentów (tel. 87 562 82 08), mrzk@um.suwalki.pl
Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych (tel. 87 562 82 01), aszyszko@um.suwalki.pl

Wykaz wydziałów Urzędu warunkowo obsługujących interesantów (tylko w sytuacjach wyższej konieczności):
Urząd Stanu Cywilnego (tel. 87 562 80 16), usc@um.suwalki.pl – rejestracja zgonów i urodzeń po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu i godzin, śluby tylko planowe z ograniczeniem liczebności gości do max. 8 osób.
Wydział Spraw Obywatelskich (tel. 87 562 81 23), wso@um.suwalki.pl – np. dowody osobiste i ewidencja ludności.
Wydział Komunikacji (tel. 87 562 80 49), wk@um.suwalki.pl – np. rejestracja pojazdów, wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.
Wydział Spraw Społecznych (tel. 87 563 56 02), zps@um.suwalki.pl – sprawy opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Przypominam, że znaczącą większość spraw urzędowych można zrealizować elektronicznie, za pośrednictwem konta e-Puap. Pod adresem https://um.suwalki.pl/urzad-miejski,66 znajdują się informacje o elektronicznym sposobie załatwianie spraw urzędowych (wykaz 171 usług).
Pod linkiem http://tel.um.suwalki.pl/index.php znajdą Państwo numery bezpośrednich telefonów służbowych do wszystkich pracowników Urzędu obsługujących interesariuszy.
Apeluję do mieszkańców, aby w pierwszej kolejności korzystali właśnie z tej formy załatwiania spraw urzędowych.

Z wyrazami szacunku

Czesław Renkiewicz
Prezydent Miasta Suwałk

***************

Stan zagrożenia epidemicznego

Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Premier Mateusz Morawiecki zaapelował do wszystkich o stosowanie się do zaleceń i odpowiedzialność. W związku z tym mamy kilka ważnych informacji dla mieszkańców Suwałk według stanu na 16.03.2020 r.:
– telefony do stacji sanitarno-epidemiologicznej (Sanepid) w Suwałkach: 87 565 28 63 w godz. 7.30-15.00, całodobowo pod nr 516 356 054 lub 517 395 974.
– telefon do Oddziału Chorób Zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach ul. Szpitalna 60 – 87 562 92 15.
1. Urząd Miejski w Suwałkach zachęca mieszkańców Suwałk do dopisywania swoich numerów telefonów do Miejskiego Systemu Powiadamiania SMS. Dzięki temu uzyskamy:
– bieżące informacje z życia miasta,
– w nagłych sytuacjach będą wysyłane również informacje ws. #koronawirus-a.
Zapisać się można na: www.um.suwalki.pl
2. Szpital Wojewódzki w Łomży będzie jednoimiennym szpitalem zakaźnym w województwie podlaskim. Jednoimienne szpitale zakaźne będą zajmować się tylko osobami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Biorąc pod uwagę, że coraz więcej osób może potrzebować pomocy medycznej, Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję, by 19 placówek medycznych w całej Polsce przekształcić w szpitale zakaźne.
3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Suwałkach jest zamknięty. Taką decyzję podjął Prezydent Miasta Suwałk. Przypomnijmy, że od 16 do 25 marca wszystkie placówki oświatowe w kraju będą zamknięte na podstawie decyzji polskiego rządu. Wątpliwości pojawiły się w związku
z tym, że rządowe rozporządzenie nie obejmowało specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk podjął decyzję o zamknięciu ośrodka. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zamknięto też suwalski żłobek.
4. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suwałkach informuje, iż ze względu na ograniczenie dostępu do budynku urzędu skarbowego spowodowane rozprzestrzenianiem się koronowirusa (obowiązujące od 13 do 27 marca), podatnicy mają możliwość złożenia zeznań podatkowych, deklaracji i innych dokumentów w formie papierowej do urny znajdującej się przed wejściem do urzędu skarbowego (od strony Zegara Milenijnego). Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suwałkach jednocześnie zachęca do kontaktu z pracownikami urzędu w formie telefonicznej i za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Więcej informacji na stronie: https://www.podlaskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-suwalkach
5. W związku z sytuacją epidemiologiczną od 16 marca do odwołania kierowcy suwalskiej komunikacji miejskiej nie będą prowadzili sprzedaży biletów w autobusach. Pasażerowie proszeni są o zaopatrzenie się w bilety w punktach sprzedaży lub zakup elektroniczny smartfonem tj. z użyciem aplikacji mobilnej: SkyCash, Go Play, moBilet, mPay.
6. PKS Nova czasowo ogranicza kursy dalekobieżne i lokalne. Jak czytamy na stronie przewoźnika, to ze względu na obawę przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19. Od 16 do 25 marca autobusy spółki będą kursowały zgodnie
z wakacyjnym rozkładem jazdy. Od 14 marca PKS Nova zawiesiła połączenia autobusowe Suwałk z: Wrocławiem, Warszawą, Katowicami, Olsztynem i Gdańskiem.

***************

Informacja dla ogółu społeczeństwa w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH z KRAJÓW DOTKNIĘTYCH EPIDEMIĄ SPOWODOWANĄ NOWYM KORONAWIRUSEM SARS-COV-2

Jeśli byłeś w miejscach występowania koronawirusa w ciągu ostatnich 14 dni i:
1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:
• bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną (tel. 87 565 28 63 w godz. 7.30-15.00, całodobowo pod nr 516 356 054 i 517 395 974)
• i zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli 2 razy dziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).
a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.
b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważysz wyżej wymienione objawy to:
• bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną (tel. 87 565 28 63 w godz. 7.30-15.00, całodobowo pod nr 516 356 054)
• i zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną (tel. 87 565 28 63 w godz. 7.30-15.00, całodobowo pod nr 516 356 054 i 517 395 974)

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny:

1. Często myj ręce.
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce, dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

2. Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni.
W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymaj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie.

3. Unikaj płatności gotówką, korzystaj z kart płatniczych.
Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. W miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej.

4. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust, ponieważ:
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie.

5. Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe.
Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła i poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody z detergentem lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają ludzie powinny być starannie dezynfekowane.

6. Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.
Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie przecieraj lub dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

7. Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy.
Należy zachować co najmniej 1-1,5 metra odległości z osobą, z którą rozmawiamy twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

8. Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu.
Należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

9. Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu.
Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie wypijaj ok. 2 litrów płynów (najlepiej wody). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

10. Unikaj palenia tytoniu i spożywania alkoholu.
Wszelkie używki osłabiają odporność organizmu. Osoby palące papierosy lub pijące alkohol są bardziej podatne na zachorowanie. Badania naukowe wykazały, że palacze tytoniu są bardziej podatni na zakażenie koronawirusem.

11. Pamiętaj o regularnej aktywności fizycznej.
Umiarkowana i systematyczna aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na nasze zdrowie. Pamiętaj, aby ciągu tygodnia zaplanować czas na regularną aktywność fizyczną. Spacer w obszarze wolnym od ruchu ulicznego, to idealna forma aktywności fizycznej, która pozwala zachować dobre zdrowie.
Pamiętaj, że zalecenie wychodzenia z domu nie dotyczy osób objętych kwarantanną.

12. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie.
Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które są publikowane i aktualizowane na bieżąco na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus.

Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem?

Państwowa Inspekcja Sanitarna apeluje, aby czas wolny od zajęć lekcyjnych nie stanowił pretekstu do zintensyfikowania kontaktów towarzyskich. To czas mądrych wyborów zdrowotnych. Rekomenduje się unikanie uczestniczenia w imprezach masowych oraz zaniechanie podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższy. Zachowujmy się odpowiedzialnie.

Suwałki koronawirus

Top