Suwałki Blues Festival z europejską kasą

Suwałki Blues Festival z europejską kasą
Przyszłoroczna edycja Suwałki Blues Festival będzie dofinansowana z Funduszu Norweskiego. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego swą decyzją z dnia 24.07.2020 r. zadecydował o pozytywnym rozstrzygnięciu projektu „Suwalski Blues Festiwal – czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Suwałk” i przyznaniu dotacji w wysokości  354.445,63 EUR w ramach programu „Kultura z mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021″ – Działanie II Poprawa dostępu do kultury i sztuki”.
O pozyskanie środków z funduszu zwanego „funduszem norweskim” aplikował Suwalski Ośrodek Kultury. Środki te (po przeliczeniu na złotówki będzie to blisko 1,5 mln zł) przeznaczone zostaną na dofinansowanie 13 edycji SBF, który odbędzie się w lipcu 2021 r.
Top