Suwalczanie 300-lecia

Suwalczanie 300-lecia

W tym roku obchodzimy jubileusz 300-lecia Suwałk. Z tej okazji na łamach „DwuTygodnika Suwalskiego” w latach 2018-2019 przybliżaliśmy postaci nieżyjących suwalczan, którzy wywarli znaczący wpływ na życie naszego miasta i kraju. Przypomnieliśmy 44 postaci wybitnych suwalczanek i suwalczan. Zaproponowaliśmy naszym Czytelnikom wybór Suwalczanina 300-lecia. To oczywiście tylko zabawa historyczna, którą proponujemy Czytelnikom „DwuTygodnika Suwalskiego” i nie jest to żadne oficjalne zestawienie wybitnych suwalczanek i suwalczan. Jak dotąd w kolejności alfabetycznej najwięcej głosów otrzymali: Józef Gajewski, ks. Kazimierz A. Hamerszmit, Maria Konopnicka, Aleksander Putra, Andrzej Wajda i ks. Jerzy J. Zawadzki. Dziś po raz ostatni drukujemy kupon do głosowania w tym plebiscycie. Konkurs rozstrzygniemy w jednym z najbliższych wydań „DTS”.

300 lecie

Top