Suwalczanie 300-lecia

Suwalczanie 300-lecia

W tym roku obchodzimy jubileusz 300-lecia Suwałk. Z tej okazji na łamach „DwuTygodnika Suwalskiego” w latach 2018-2019
przybliżaliśmy postaci nieżyjących suwalczan, którzy wywarli znaczący wpływ na życie naszego miasta i kraju. Przypomnieliśmy 44 postaci wybitnych suwalczanek i suwalczan. Teraz proponujemy naszym Czytelnikom wybór Suwalczanina 300-lecia.
To oczywiście tylko zabawa historyczna, którą proponujemy Czytelnikom „DwuTygodnika Suwalskiego” i nie jest to żadne
oficjalne zestawienie wybitnych suwalczanek i suwalczan.

 

Suwalki suwalczanie 300 lecia

Top