Stypendia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Stypendia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przyznał stypendia naukowe uczniom ponadgimnazjalnych szkół zawodowych i technicznych.
Uczniowie, którym przyznano wyróżnienia, prezentują niezwykle wysokie wyniki nauce oraz odbyli praktyki w przedsiębiorstwach działających w obszarze Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Stypendia za wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2016/2017 otrzymali uczniowie suwalskich szkół:
1. Iwona Ejkszta – Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach
2. Tomasz Makarewicz – Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach
3. Wiktoria Buchowska – Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach.

źródło: SSSE

Top