Spotkanie rad społecznych

Spotkanie rad społecznych

W Suwałkach działa siedem rad społecznych, doradzających Prezydentowi Miasta Suwałk. W czwartek, 28 listopada ich przedstawiciele spotkali się na spotkaniu otwartym w Aquaparku. Inicjatorem spotkania była Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Listopadowy termin nie był przypadkowy, bowiem 27 listopada przypada Ogólnopolski Dzień Rad Działalności Pożytku Publicznego.

Rady reprezentowali: Urszula Duda – przewodnicząca Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Maria Jolanta Lauryn – wiceprzewodnicząca Suwalskiej Rady Seniorów, Alicja Roszkowska – członek Rady ds. Kultury, Jarosław Ruszewski – przewodniczący Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Piotr Zieliński – przewodniczący Rady Sportu.

Reprezentanci rad opowiedzieli, czym zajmują się rady, w których uczestniczą, jak zorganizowana jest praca w radzie i jakie sprawy zajmowały ich w ostatnim czasie.

Zwracali uwagę na rosnące znaczenie głosu społeczników, tym bardziej że w gronie rad znajdują się specjaliści w danych dziedzinach, reprezentujący środowiska, których problemy dobrze znają.

Piotr Zieliński, przewodniczący najdłużej, bo od 2007 roku, działającej w mieście rady – Rady Sportu podkreślił, że rada zintegrowała sportowców. Wielokrotnie też, wspólnie z samorządem, wypracowywała rozwiązania, które przyczyniły się do rozwoju suwalskiego sportu. Choć, jak sam przyznał, rozmowy nie zawsze są łatwe, społeczne zaangażowanie przynosi efekty, które dają satysfakcję.

W imieniu Prezydenta Miasta Suwałk za zaangażowanie społeczników podziękowała Agnieszka Szyszko, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Top