Rodzinny Festyn Integracyjny

Rodzinny Festyn Integracyjny

Na placu Miejskiego  Ośrodka Pomocy Rodzinie,  29 sierpnia w  ramach projektu pn. „Rodzina zastępcza” odbył się Rodzinny Festyn Integracyjny pod nazwą „Wszystkie dzieci nasze są – promocja rodzicielstwa zastępczego”.

Była to okazja by spotkali się w jednym miejscu przedstawiciele rodzin zastępczych, dzieci objęte opieką, a także usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej. Przygotowano gry i zabawy dla dzieci oraz dorosłych, dmuchańce, występy artystyczne a także coś dla ciała, grill i słodki kącik z ciastami, lodami, watą cukrową i napojami.

Jak informuje dyrektor MOPR Leszek Lewoc,  w Suwałkach jest sto rodzin zastępczych,  w których przebywa dwieście dzieci. Tych rodzin jest ciągle za mało w stosunku do potrzeb, dlatego organizuje się tego typu akcje. Dyrektor zachęca chętnych do założenia rodziny zastępczej do zgłaszania się do MOPR-u, ul. Filipowska 20, gdzie otrzymają szczegółowe informacje, oraz odbędzie się specjalistyczne przeszkolenie.

Festyn rodzinny realizowany jest w ramach projektu „Rodzina zastępcza” realizowanego przez Miasto Suwałki – wnioskodawcę oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Top