Prospołeczny projekt budżetu Suwałk na 2016 r.

Prospołeczny projekt budżetu Suwałk na 2016 r.

Wydatki w wysokości 319 milionów złotych i dochody w kwocie 305 milionów złotych. Inwestycje na ponad 40 milionów złotych. To tylko kilka z propozycji przyszłorocznego budżetu Miasta Suwałki, który zostanie przedłoży radnym Rady Miejskiej. Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk zaprezentował propozycję budżetu dziennikarzom na konferencji prasowej w ratuszu.
– To propozycja budżetu stabilnego i bezpiecznego ale przede wszystkim prospołecznego. Kontynuujemy Suwalski Budżet Obywatelski i dotacje do remontów zabytków. Wprowadzamy dotacje na wymianę pieców, zwiększamy do 11 milionów nakłady inwestycyjne na budowę dróg osiedlowych. Wzrastają wydatki na oświatę, pomoc społeczną, kulturę i sport, a także wzrastają wydatki na płace – mówił Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk w trakcie konferencji.

Wiadomo, że w przyszłym roku nie wzrosną żadne podatki.

– Nie zmieniają się podatki od nieruchomości. Nie zmienia się opłata targowa ani podatek od środków transportu. Na tym samym poziomie pozostaną ceny opłat za odpady komunalne i bilety komunikacji miejskiej – poinformował Prezydent Suwałk.
Jak co roku spodziewany jest wzrost dochodów z podatku PIT i CIT o ok. 5 milionów złotych. Jest to pozycja, która w dochodach Suwałk zwiększa się już od kilku lat.
Kolejnym korzystnym trendem jest fakt, że przyszłoroczny budżet, tak jak w poprzednich latach, zakłada nadwyżkę dochodów bieżących nad bieżącymi wydatkami. Nadwyżka ta wyniesie aż 19 milionów złotych.
Warto przy tym podkreślić, że ogólne dochody mogą być wyższe niż planowane z powodu rozmaitych dotacji, które Miasto Suwałki co roku pozyskuje z różnych programów.
Wydatki majątkowe w przyszłym roku miałyby wynieść prawie 45 miliony złotych.
– Ta kwota może jeszcze się zmienić. Złożyliśmy nasze wnioski w pierwszych konkursach ogłoszonych w ramach RPO naszego województwa. Czekamy na ich rozstrzygnięcie – dodał Czesław Renkiewicz.
Z najważniejszych inwestycji, które należy wymienić, w przyszłym roku zostaną wykonane:
1. Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach – etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II) – 4 377 319,00
2. Budowa hali tenisowej przy ulicy Zastawie w Suwałkach – 3 800 000,00
3. Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10 – 2 800 000,00
4. Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach – 2 635 033,00
5. Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej – 2 200 000,00
6. Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą – I etap (ul. Bakałarzewska – W. Polskiego) -2 000 000,00
7. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach – 2 000 000,00
8. Adaptacja budynku przy ul. Kamedulskiej 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Suwałkach – 1 800 000,00
9. Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Suwałkach – 1 782 414,00
10. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Sejneńskiej 22, w wyniku której powstaną 42 lokale socjalne – 1 500 000,00
11. Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy) – 1 500 000,00
12. Budowa ulicy Władysława Łokietka wraz z sięgaczami – 1 275 000,00
13. Wymiana dachu oraz przebudowa poddasza w budynku przy ul. Noniewicza 71A -1 000 000,00

Dwie pierwsze inwestycji z powyższej listy będą realizowane tylko w przypadku pozyskania dofinansowania z programów krajowych.
Ze szczegółami dotyczącymi poszczególnych wydatków i dochodów w projekcie Budżetu Miasta na rok 2016 można zapoznać się na poniższych slajdach.

Top