PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 lipca 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszone zostały na okres 21 dni (od 03.07.2020 r. do 24.07.2020 r.) wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do  sprzedaży (Zarządzenia Prezydenta Miasta Suwałk Nr 273/2020, 274/2020 i 275/2020 z dnia 3 lipca 2020 roku).

159/2020

Top