Prace Jacka Jagielskiego w Galerii Patio SOK. Wernisaż w najbliższy piątek, 13 września

Prace Jacka Jagielskiego w Galerii Patio SOK. Wernisaż w najbliższy piątek, 13 września
Rzeczywistość kreowana
Od najbliższego piątku w galerii Patio Suwalskiego Ośrodka Kultury będą prezentowane prace Jacka Jagielskiego, artysty związanego ze środowiskiem poznańskim, pedagoga, rysownika i rzeźbiarza, laureata wielu nagród i wyróżnień. To drugie spotkanie z jego twórczością w Suwałkach. Tym ciekawsze, bo związane z jubileuszem  35-lecia pracy artystycznej, stąd ekspozycja jest pewnego rodzaju podsumowaniem i wędrówką przez jego interesującą twórczość. Warto udać się w tę niezwykłą podróż do wykreowanej przez Jagielskiego rzeczywistości, zetknąć się z nią i dokonać wielu cennych odkryć. W Galerii Patio zobaczymy kilka instalacji uzupełnionych fotografiami ukazującymi jego prace prezentowane w różnych przestrzeniach.
Realizacje autora dotykają poza fizycznego czasu i przestrzeni, są artystyczną narracją poszukiwań własnych i uniwersalnych ludzkich – refleksją dotykającą wartości i znaczeń. Jego sztuka prezentuje się jako poetycka, ale mająca silną, czystą i skondensowaną formę. Autor, często za pomocą wyjątkowo oszczędnych środków i form, buduje bogatą opowieść. Przedmioty, które wykorzystuje otrzymują nowe role i znaczenia, fascynują symboliką. Takie poszukiwanie nowych treści w na pozór prostych przedmiotach działa na wyobraźnię. Dostrzegamy poezję, czujemy lekkość i ulotność, tak doskonale kontrastującą z przyziemnością. Zestawianie różnych przedmiotów i ich symboliki w nietypowe i zaskakujące formy, skłania często do zastanowienia nad sensem naszej egzystencji i jej kruchości. Jagielski jest konstruktorem, wynalazcą surrealnych maszyn wprawiających widza w pozytywny stan zaskoczenia i zadziwienia.Warto mu na to pozwolić.
Wernisaż z udziałem autora odbędzie się w piątek, 13 września o godzinie 18.00 w Galerii Patio SOK. Prace Jagielskiego będzie można oglądać do końca października.
Top