Praca w czasach epidemii

Praca w czasach epidemii

Na szczęście nie sprawdzają się przepowiednie ekspertów i na razie nie ma gwałtownego wzrostu bezrobocia w Suwałkach.

Jak będzie dalej, przekonamy się z czasem. O sytuacji na rynku pracy w czasie epidemii koronawirusa rozmawiamy z Kamilem Czarniawskim, dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

Suwałki dyrektor PUP
* W suwalskim PUP przybyło niewielu bezrobotnych w porównaniu do poprzedniego roku. Dwóch pracodawców zapowiedziało zwolnienia grupowe
* Suwalczanie żyjący za granicą w obawie przed skutkami epidemii nie powracają do Polski
* Pomocy finansowej w ramach tzw. tarczy antykryzysowej suwalscy przedsiębiorcy powinni szukać w PUP
* Jak suwalski PUP działa w czasie epidemii koronawirusa COVID-19?
– Ilu mamy teraz bezrobotnych w Suwałkach?
– Liczba bezrobotnych na koniec kwietnia 2020 r. wyniosła 2 478. Porównując to do kwietnia 2019 r. można zauważyć niewielki wzrost (kwiecień 2019 – 2 119 osób bezrobotnych). W miesiącach, w których pojawiły się ograniczenia i zagrożenia w związku z COVID-19 zarejestrowało się: w marcu – 361 osób, a w kwietniu – 351 osób. Analogicznie, gdy spojrzymy na rok 2019 – napływy bezrobotnych były porównywalne: w marcu – 367, a w kwietniu – 280 osób.

– Czy mamy zwolnienia grupowe lub ich zapowiedzi?
– Otrzymaliśmy informacje dotyczące zwolnień grupowych od dwóch pracodawców. Jeden przedsiębiorca zapowiedział zwolnienie 69 pracowników, natomiast drugi – nie jest w stanie określić ilości osób.

– Zatem nie jest tak źle jak obawiano się. Z czego taka sytuacja może wynikać?
– Rozmawiam z wieloma pracodawcami i przedsiębiorcami. Większość z nich pamięta całkiem nieodległe czasy braku tzw. „rąk do pracy”. Szukaliśmy wtedy różnych rozwiązań, pomoc przychodziła w pracownikach ze wschodu, finansowaliśmy szkolenia dla zatrudnionych w tych firmach w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Teraz bardzo trudno jest tym pracodawcom podjąć decyzję o zwolnieniach osób, o które jeszcze tak niedawno zabiegano i zatrudniano. Do zwolnień pracowników podchodzą oni ostrożnie i z dużą rozwagą. Pracodawcy podejmują wszystkie możliwe rozwiązania, aby zwolnień nie było lub były one znikome. Są więc urlopy, zmniejszany jest wymiar czasu pracy. Ponadto, korzystają z pomocy finansowej w ramach tarczy antykryzysowej.

– Czy suwalczanie masowo wracają z zagranicy i rejestrują się w PUP, nie wierząc w szybki powrót do pracy?
– Nie. Wróciło dosłownie kilka osób. Duża część z nich, w czasie rejestracji w urzędzie informowała nas, że pracowała za granicą kilka lat „na czarno”, a wróciły do kraju tylko po to, aby mieć ubezpieczenie zdrowotne na wypadek zachorowania na koronawirusa.

– Warto przy tej okazji przypomnieć, że udzielana jest pomoc przedsiębiorcom w ramach działań powiatowych urzędów pracy. Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy z Suwałk?
– Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, a więc: mikroprzedsiębiorcy – skorzystają z niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy, przedsiębiorcy będący osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników – z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz dla organizacji pozarządowych przyznaje się dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne. Zainteresowanie uzyskaniem pomocy jest bardzo duże. Do
30 kwietnia wpłynęło do urzędu 2 969 wniosków (niektóre dotyczą różnych form pomocy), w tym:
– 2 691 wniosków w sprawie pożyczek,
– 185 wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych,
– 93 wnioski o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne.
Na pomoc finansową w ramach tarczy, decyzją MRPiPS, urząd otrzymał 22 979 500 zł.
W przypadku wykorzystania tej kwoty, możemy wystąpić o następną pulę środków. Wszelkie informacje dotyczące otrzymania pomocy w ramach tarczy i kto może być jej beneficjentem oraz na jakich zasadach jest ona udzielana, można znaleźć na naszej stronie internetowej – www.suwalki.praca.gov.pl w zakładce: Tarcza Antykryzysowa.
Dodam jeszcze, że mamy zabezpieczone środki finansowe przeznaczone m.in. na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej czy szkolenia pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, ale decyzję o ich uruchomieniu podejmiemy w terminie późniejszym. Proszę obserwować naszą stronę: www.suwalki.praca.gov.pl

– Teraz jest nieco utrudniony dostęp do suwalskiego PUP-u.
– Niestety sytuacja związana z COVID-19 zmusiła nas do przestawienia się na inną niż dotychczas obsługę interesantów. Pracujemy w normalnych godzinach, ale w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. Klienci Powiatowego Urzędu Pracy
w Suwałkach są obsługiwani drogą mailową, korespondencyjną lub telefonicznie (udzielanie informacji i potwierdzanie gotowości). Dodatkowo w przedsionku budynku PUP została umieszczona skrzynka podawcza, do której można wrzucać dokumenty i pisma kierowane do Urzędu. Obok skrzynki znajdują się formularze do wypełnienia, długopisy i kartki papieru do ewentualnej korespondencji. Przy wejściu do budynku wyznaczone są dyżury pracowników, których zadaniem jest bieżące udzielanie pomocy osobom zainteresowanym.

– Jak reagują na to osoby korzystające z usług suwalskiego PUP?
– Klienci PUP zaczynają powoli rozumieć, że z urzędem można wiele spraw załatwić nie wychodząc z domu. Dużo rejestracji odbywa się w sposób on-line poprzez portal praca.gov.pl. Duża część wniosków o pomoc w ramach tarczy też składana jest drogą elektroniczną. Wystarczy posiadać podpis kwalifikowany lub mieć założony profil zaufany. Osoby, które nie mają dostępu do internetu, nie posiadają profilu zaufanego, nie mogą zarejestrować się w urzędzie z innych powodów, mają możliwość dokonać tej czynności poprzez wypełnienie karty rejestracyjnej dostępnej w przedsionku urzędu, załączyć wymagane dokumenty i pozostawić je w skrzynce na korespondencję.

– Do kiedy będzie trwał taki stan?
– Zdajemy też sobie sprawę, że taki stan nie może trwać wiecznie i otwarcie urzędu z uwzględnieniem bezpośredniej obsługi klienta musi nastąpić. Decyzję taką będziemy podejmować po otrzymaniu zaleceń od Głównego Inspektora Sanitarnego, właściwego Ministra i po konsultacjach ze Starostą Suwalskim.

– Dziękujemy za rozmowę.

Top