Pieniądze na dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej nr 4

Pieniądze na dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej nr 4

Miasto Suwałki pozyskało 1,18 mln zł na realizację dodatkowych zajęć w Szkole Podstawowej nr 4.

W Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach od września 2020 r. będą prowadzone dodatkowe zajęcia rozwijające m.in. kompetencje cyfrowe (robotyka, programowanie). Zorganizowane zostaną również zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (arteterapia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logorytmika, zajęcia logopedyczne, zajęcia z kreatywności). Zdolni uczniowie otrzymają stypendia. Nauczyciele będą mieli możliwość udziału w studiach podyplomowych i szkoleniach, które zostaną sfinansowane w ramach projektu. Zakupione zostaną pomoce dydaktyczne do zajęć, w tym laptopy i sprzęt multimedialny, oraz wyposażona zostanie pracownia matematyczno-przyrodnicza na łączną kwotę ponad 450 tys. zł.

Top