Pomóżmy potrzebującym

Pomóżmy potrzebującym

Nadszedł bardzo trudny okres dla osób bezdomnych. Prezydent Suwałk zwraca się z apelem do mieszkańców,  aby nie być obojętnym i informować odpowiednie służby o osobach bezdomnych koczujących w nieogrzewanych pustostanach, w altanach ogrodowych, śmietnikach czy na klatkach schodowych. Dzięki odpowiedniej reakcji możemy zapobiec tragedii.

Osoby bezdomne w Suwałkach nie zostaną w tym okresie bez pomocy. Mogą liczyć na ciepły posiłek, odzież czy nocleg. Adresy instytucji i numery telefonów zajmujących się pomocą w zakresie bezdomności w załączeniu.

 

SCHRONIENIE:

NOCLEGOWNIA – czynna całą dobę – schronienie Suwałki, ul. Sportowa 24, tel. 87 566-52-11

DOM DLA OSÓB BEZDOMNYCH I NADUŻYWAJĄCYCH „MONAR – MARKOT” – czynny całą dobę – schronienie dla bezdomnych – Filipów Garbaś II 18, tel. 87 569-62-40

 

INTERWENCJA KRYZYSOWA:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  Suwałki, ul. 23 Października 20, tel. 87 562-89-70

DZIAŁ POMOCY KRYZYSOWEJ MOPS (godz. 7.30-15.30) – hostel, pomoc  interwencyjna Suwałki, ul. 23 Października 20 B, tel. 87 565-28-91

KOMENDA MIEJSKA POLICJI Suwałki, ul. Pułaskiego 26, tel. 997, 112, 87 564 -14-61

STRAŻ MIEJSKA Suwałki, ul. Noniewicza 71 A, tel. 986, 87 563-15-20

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Suwałki, ul. Pułaskiego 73, tel. 998, 87 566-02-04

SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE czynny całą dobę hostel – Raczki Dowspuda 9, tel. 602 746 394, 87 568-50-78

 

POMOC ŻYWNOŚCIOWA I RZECZOWA:

JADŁODAJNIA im. Kazimierza Hamerszmita przy Parafii Św. Aleksandra – wydawanie obiadów w godz. 11-13, świetlica czynna w godz. 6.30-12.30 – Suwałki, ul Emilii Plater 2, tel. 662 010 209

„CARITAS” Diecezji Ełckiej Parafialny Zespół przy Parafii Św. Aleksandra – czynny w każdą środę w godz. 16.30-18.00 – Suwałki, ul. E. Plater 2a

„CARITAS” Diecezji Ełckiej Parafialny Zespół przy Parafii Matki Bożej Miłosierdzia Suwałki ul. Prymasa Wyszyńskiego 3, tel. 87 567-18-26

„CARITAS” Diecezji Ełckiej Parafialny Zespół przy Parafii Bożego Ciała – czynny w każdy wtorek od godz. 17.00 – Suwałki, ul. 11 Listopada 6, tel. 87 567-77-39

Top