Pomóżmy bezdomnym

Pomóżmy bezdomnym

W związku z pogarszającą się pogodą oraz coraz zimniejszymi nocami apelujemy do Państwa, by zwrócić uwagę na osoby bezdomne.
W Suwałkach wiele służb i instytucji pomaga takim osobom. Każdy bezdomny w Suwałkach może skorzystać ze schronienia, pomocy żywnościowej i rzeczowej, bezpłatnego poradnictwa prawnego i psychologicznego. Osoby bezdomne i wymagające pomocy interwencyjnej w okresie zimy mogą się zgłaszać się o:

Pomoc żywieniową i rzeczową do:
– Jadłodajni Parafialnej im. Ks. Kazimierza Hamerszmita przy Parafii św. Aleksandra w Suwałkach, ul. E. Plater 2, tel. 87 566 27 52,
– „Caritasu” Diecezji Ełckiej Parafialnego Zespołu przy Parafii św. Aleksandra w Suwałkach, ul. E. Plater 2A – realizacja programu FEAD, pomoc doraźna, odzież, obuwie, tel. 87 566 27 52 lub 459 450 568,
– „Caritasu” Diecezji Ełckiej Parafialnego Zespołu przy Parafii Bożego Ciała w Suwałkach, ul. 11 Listopada 6 – realizacja programu FEAD, pomoc doraźna, odzież, tel. 87 567 77 39,
– Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 36 – realizacja programu „FEAD” – osoby bezdomne, tel. 87 566 27 83,
– Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. T. Kościuszki 58, realizacja programu „FEAD”, tel. 87 566 39 37,
– Parafia Rzymsko-Katolicka Chrystusa Króla, ul. Papieża Jana Pawła II 3, realizacja programu „FEAD”, tel. 87 567 45 73.

Schronienie do:
– Ośrodka Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych w Suwałkach – noclegownia, ul. Sportowa 24, tel. 87 566 34 19, (czynny całą dobę),
– Dom „Perspektywa”, ul. Papiernia 18, tel. 87 563 00 83,
– Stowarzyszenia MONAR Schroniska dla Osób Bezdomnych MARKOT, Garbas Drugi 18 k. Filipowa, tel. 87 569 62 40 (czynny całą dobę) – schronisko dla bezdomnych.

W ramach interwencji kryzysowej do:
– Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach, ul. Filipowska 20, tel. 87 562 89 70,
– Działu Pomocy Kryzysowej, ul. Filipowska 20, tel. 87 565 28 91 – hostel,
– Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 26, oficer dyżurny tel. 47 714 15 48, numer alarmowy 997 lub 112,
– Straży Miejskiej w Suwałkach, ul. T. Noniewicza 71A, tel. 87 563 56 20, numer alarmowy 986,
– Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, ul. W. Witosa 10, tel. 47 711 75 01, 47 711 75 02, numer alarmowy 998,
– Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – hostel, Dowspuda 9, 16-420 Raczki, tel. 87 565 92 82, 602 746 394.

Top