Pomogą Wigrom

Pomogą Wigrom

W czasie XLIII sesji suwalscy radni m.in. podzielili pieniądze na pomoc niepełnosprawnym, nadali nazwy dwóm ulicom, podzielili miasto na okręgi i obwody wyborcze oraz zapoznali się z kilkoma informacjami i sprawozdaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Pieniądze niepełnosprawnym

Jednogłośnie radni zdecydowali o tym, na co w tym roku zostaną przeznaczone pieniądze z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Najwięcej z blisko 1,6 mln zł, podobnie jak w ubiegłym roku, zostanie przeznaczonych na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i likwidację barier architektonicznych w miejscu zamieszkania.

W tym roku ze względu na to, że pieniądze z PFRON nie pozwolą na sfinansowanie wszystkich złożonych wniosków przyjęto zasadę, że niepełnosprawni i ich opiekunowie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej będą mogli skorzystać z dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych raz na dwa lata. Pozostałe zasady obowiązujące przy dofinansowaniu będą takie, jak w latach ubiegłych.

Dzięki pieniądzom z PFRON w 2017 r. w domach 31 niepełnosprawnych zlikwidowano bariery architektoniczne (m.in. przystosowano łazienki, poszerzono drzwi, wykonano podłogi antypoślizgowe), 417 niepełnosprawnych zaopatrzyło się w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (m.in. aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie, protezy, materace przeciwodleżynowe) oraz 49 niepełnosprawnych uczestniczyło w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Suwałkach i Filipowie.

 

Podsumowanie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego

W 2017 r. na realizację Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczono 2 mln zł (na realizację pięciu „małych” i dwóch „dużych” projektów wydano 1 498 700, 49 zł. Kwota pozostała, to jest 550 289,92 zł zostanie wydana do 30 czerwca tego roku na modernizację ul. Klonowej). W 2017 r. zrealizowano „małe” projekty o wartości do 100 tys. zł:

– renowacja bramy wjazdowej do dawnych koszar oraz cokołu pomnika przy ul. gen. K. Pułaskiego – poniesione wydatki 108 002,07 zł,

– wykonano plac zabaw wraz otoczeniem przy ul. Szpitalna 85 i 85 A – 102 181,02 zł,

– budowa parkingu i pozostałej części chodników przy ul. Witosa 2 i 2A – 94 921,22 zł,

– budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Warszawskiej – 103 252,34 zł,

– wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Daszyńskiego – poniesione wydatki 96 432 zł.

W 2017 r. zrealizowano „duże” projekty o wartości od 100 tys. do 700 tys. zł:

– modernizacja ul. Klonowej od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 – poniesione wydatki 174 653,08 zł, w związku z dodatkową budową dojazdu z parkingiem przy SP nr 5 i opóźnieniem w rozpoczęciu prac drogowych ten projekt będzie zakończony do końca pierwszego półrocza 2018 r.,

– budowa miejsc parkingowych wraz z droga dojazdową przy ul. Sejneńskiej przy ZST – poniesione wydatki 819 258,76 zł.

 

Nowe ulice

Jednogłośnie radni nadali nazwy dwóm nowym suwalskim ulicom. Ulicy biegnącej od Utraty do ul. Sejneńskiej nadali nazwę: 100-lecia Niepodległości. Nazwa ta ma upamiętniać jubileusz stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę po 123 latach zaborów. To było drugie podejście do nadania nazwy tej ulicy. Wcześniej radni uznali, że proponowana nazwa „100-ecia Odzyskania Niepodległości Polski” jest zbyt długa.

Natomiast ulica od skrzyżowania z ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego do ul. Północnej otrzymała nazwę Rotmistrza Witolda Pileckiego. Szerzej tą bohaterską postać przypominaliśmy w jednym z poprzednich wydań „DwuTygodnika Suwalskiego”. Był to żołnierz, więzień i organizator ruchu oporu w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz. Napisał „Raport Witolda” stanowiący najwiarygodniejsze źródło wiedzy o Auschwitz. Jesienią ubiegłego roku, w suwalskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej odbyło się spotkanie z wydawcą tego dzieła. W. Pilecki został skazany przez władze Polski Ludowej na karę śmierci. 25 maja minie 70 lat od wykonania wyroku na rotmistrzu.

 

Zmiany przedwyborcze

Jednogłośnie radni podzielili Suwałki na okręgi wyborcze w nadchodzących wyborach samorządowych. Przy tym podziale uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców. W ostatnim czasie zwiększyła się liczba mieszkańców w I okręgu wyborczym, a zmniejszyła w II okręgu wyborczym. I z tego powodu teraz suwalczanie będą wybierać 6 radnych w I okręgu wyborczym oraz 5 w II okręgu. W III i IV okręgu liczba wybieranych radnych pozostanie bez zmian. W obu okręgach zostanie wybranych po 6 radnych. Suwalczanie wybiorą 23 radnych.

Rajcowie podzielili też miasto na stałe obwody głosowania. Podział uwzględnia zmiany nazw ulic. Zmienią się też siedziby dwóch obwodowych komisji. Suwalczanie, którzy dotąd głosowali w budynku NOT przy ul. 1 Maja, teraz głosować będą w przychodni przy ul. Waryńskiego 27. Natomiast wyborcy, którzy dotąd głosowali w budynku Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Daszyńskiego, teraz będą głosować w Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczko” przy ul. Daszyńskiego 25 C.

 

Mniej korzysta z pomocy i zmiany w PWiK

Radni zapoznali się też ze sprawozdaniem dyrektora MOPR, z którego wynika że zmniejsza się liczba osób ubiegających się o udzielenie pomocy. Mniej jest suwalczan, którym udzielono pomocy i wsparcia ze względu na ubóstwo i bezrobocie (spadek o jedną czwartą – z 2 562 rodzin w 2016 r. do 1 892 rodzin w 2017 r.).

Na zakończenie sesji za wieloletnią współpracę podziękował Grzegorz Kochanowicz, dotychczasowy prezes suwalskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, który z końcem marca przechodzi na emeryturę. Jego następcą będzie dotychczasowy pracownik PWiK-u Leszek Andrulewicz.

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej odbędzie się 5 kwietnia. Powodem jej zwołania jest konieczność zmiany uchwały w sprawie stypendiów i nagród sportowych ze względu na potrzebę wsparcia finansowego znajdującego się w trudnej sytuacji finansowej klubu piłkarskiego Wigry. Na ostatniej sesji rajcowie jednogłośnie zagłosowali za wsparciem SKS Wigry kwotą 950 tys. zł.

 

***

Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz zaprasza na uroczystość z okazji upamiętnienia 74. rocznicy stracenia w Suwałkach 16 mieszkańców Suwalszczyzny, która odbędzie się 4 kwietnia 2018 r.

Program:

9.00 – msza św. w kościele pw. św. Wojciecha

10.00 – uroczystości pod Pomnikiem Straceń (m.in. wystąpienia okolicznościowe, modlitwa i złożenie kwiatów)

10.30 – przejazd pod pomnik w Lesie Szwajcarskim.

Top