Podlaska Gala Wolontariatu

Podlaska Gala Wolontariatu

Ze względu na epidemię koronawirusa corocznie organizowana przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach Gala Wolontariatu, w tym roku będzie mieć inną formułę i większość wydarzeń odbędzie się on-line 5 grudnia 2020. 

W tym jednym dniu w roku – Międzynarodowym Dniu Wolontariusza, celebrując społeczników, którzy bez wynagrodzenia każdego dnia niosą serce w swoich dłoniach, skupimy się na docenieniu i wyrażeniu wdzięczności dla  wolontariuszy i naszych partnerów – osób o wielkich sercach.W tym roku szczególnie chcielibyśmy uświadomić wszystkich, jak cennym darem jest pomoc wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu, szczególnie w tym trudnym czasie pandemii. To właśnie społecznicy każdego dnia dają swoje ogromne wsparcie innym. Robienie zakupów, załatwianie spraw urzędowych, wyprowadzanie psa, rozmowy z osobami samotnymi, koordynacja pomocy. Te i inne zwykłe działania dają coś niezwykłego. Poczucie wspólnoty i bezpieczeństwa oraz wielką ludzką solidarność.

Podczas tych nietypowych obchodów wyjątkowe słowa przekażą społecznicy,  Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz oraz Dariusz Pietrowski – Kierownik Biura Programu „Korpus Solidarności” z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz inni zaproszeni gości, którzy przygotowali nagranie.

Podczas Gali nastąpi uroczyste podsumowanie Regionalnej edycji Konkursów„WOLONTARIUSZ ROKU KORPUSU SOLIDARNOŚCI” i „KOORDYNATOR ROKU KORPUSU SOLIDARNOŚCI”. W Regionalnym konkursie „Koordynator Roku Korpusu Solidarności” nagrodzonych zostanie 11 laureatów. W kategorii indywidualnej: 5 laureatów (w tym 3 laureatów z Suwałk) oraz w kategorii grupowej: 4 laureatów. W Regionalnym konkursie „Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności” nagrodzonych zostanie 11 laureatów. W kategorii indywidualnej: 9 laureatów (w tym 4 laureatów z Suwałk) oraz w kategorii grupowej: 2 laureatów (w tym 1 laureat z Suwałk).Organizowany konkurs stwarza okazję, aby w sposób szczególny podziękować wyróżnionym wolontariuszom i koordynatorom wolontariatu, na co dzień współpracującym z organizacjami i instytucjami publicznymi. Konkurs pokazuje wielobarwność działań społecznych i aktywność wolontariuszy, którzy dzielnie wspierają lokalną społeczność, aktywnie zaznaczając swoją obecność niemalże we wszystkich sferach życia społecznego.

Gala będzie też okazją do wręczenia 6 certyfikatów „MIEJSCE PRZYJAZNE WOLONTARIUSZOM” dla placówek modelowo współpracujących z wolontariuszami z województwa podlaskiego. Wśród nich są:Stowarzyszenie Mroczne Bractwo w Suwałkach, Fundacja Teen Ranch Polska w Kopanicy, Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” w Osmoli, Spółdzielnia Socjalna „Esskapada” w Osmoli, Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach i Stowarzyszenie Pomocy Szansa Warsztaty Terapii Zajęciowej Nr 3 w Dołubowie.

Podczas wręczania statuetek, dyplomów i upominków zachowamy szczególne środki ostrożności i zasady bezpieczeństwa, zgodne z obowiązującymi wytycznymi sanitarnymi. Koordynatorom i wolontariuszom, którzy nie mogą uczestniczyć w Gali doręczymy wyróżnienia przesyłką.

Aby upamiętnić ten uroczysty, choć nietypowy dzień przygotujemy relację w postaci specjalnej relacji filmowej, która mamy nadzieję będzie ziarnkiem inspirującym do działania, niesienia bezinteresownej pomocy i wytworzy poczucie wspólnoty, i ludzkiej solidarności.

Podlaska Gala Wolontariatu odbędzie się w ramach zadania Partnerstwo dla wolontariatu finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności-CRSO ze środków programu „Korpus Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030”.

Organizator wydarzenia: Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

Informacje:  ul. Noniewicza 91, 16 – 400 Suwałki, tel. 87 565 02 58, 501 838 987

www.pryzmat.org.pl

Suwałki Gala Wolontariatu 2020 Pryzmat

Top