Piknik, który integruje i bawi. Galeria zdjęć

Piknik, który integruje i bawi. Galeria zdjęć

Po raz siódmy Stowarzyszenie „Aktywni tak samo” zorganizowało Piknik Rodzinny. Odbył się on 4 lipca w Krzywym k. Suwałk. Udział w imprezie wzięło blisko 80 osób – członków Stowarzyszenia „Aktywni Tak Samo” i podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z rodzinami.

Na przybyłych uczestników czekała moc atrakcji. W programie spotkania znalazły się gry, konkursy i zabawy adresowane do podopiecznych oraz członków ich rodzin, a więc rodzeństwa, rodziców oraz dziadków. Miała miejsce dyskoteka oraz słodki poczęstunek. Dużo było wspólnych zdjęć, a najwięcej było uśmiechu i radości z faktu bycia razem.

Zadowolenia z imprezy nie kryła Jolanta Łanczkowska, dyrektor ŚDS Dom Dziennego Pobytu, która stwierdziła, że przedsięwzięcie jest wakacyjną ofertą dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i zaburzeniami neurologicznymi oraz ich rodzin: – Takich imprez nigdy za dużo. W mieście jest duża grupa osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Części z nich trzeba przygotowywać ofertę na miarę ich potrzeb oraz możliwości. Sami nie będą w stanie uczestniczyć w otwartej i szerokiej ofercie imprez miejskich.

Bogdan Sadowski, jeden z założycieli Stowarzyszenia „Aktywni Tak Samo” już myśli o rozbudowie Ośrodka Aktywni Tak Samo: – Niemal codziennie zgłaszają się do nas rodzice, których dzieci kończą naukę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ulicy Przytorowej w Suwałkach. Moglibyśmy przyjąć kolejne osoby, ale nasza baza jest zbyt mała.

Środowiskowy Dom Samopomocy Dom Dziennego Pobytu młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie Stowarzyszenia „Aktywni Tak Samo” powstał jako odpowiedź na trudną sytuację rodzin z osobą niepełnosprawną. W Ośrodku osoby pełnoletnie z niepełnosprawnością otrzymują wsparcie terapeutyczne i rehabilitacyjne. Spędzają czas w gronie rówieśników, uczą się zaradności życiowej, rozwijają swoje zainteresowania oraz integrują ze społeczeństwem. Pod opieką specjalistów doskonalą swoje umiejętności w pracowniach: gospodarstwa domowego, artoterapii i rękodzieła, komputerowej, ogrodniczej, rehabilitacji ruchowej i zdrowotnej.

Działalność Ośrodka to także reakcja na problem, co mają robić rodzice z dziećmi, które przestały być objęte obowiązkiem szkolnym. Prawo stanowi, iż młodzież z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami neurologicznymi może realizować proces edukacyjny w szkolnictwie specjalnym do ukończenia 24 lat. Po ukończeniu tego wieku, wypada z systemu edukacji i opieki szkolnej. Młodzi niepełnosprawni napotykają wówczas na szereg barier. Większość osób z niepełnosprawnością intelektualną narażona jest w znacznym stopniu na izolację społeczną.

Top