Pielgrzymka pracowników pomocy społecznej

Pielgrzymka pracowników pomocy społecznej

W pokamedulskim klasztorze w Wigrach, 17 czerwca odbyła się „V Pielgrzymka – sympozjum pracowników pomocy społecznej nt. ,,Św. Brat Albert prekursorem pomocy socjalnej w Polsce”.

Spotkanie rozpoczęło się wykładem na temat życia i działalności św. Brata Alberta. Działalność Adama Chmielowskiego jako społecznika cechowała się środowiskowym podejściem do pomagania najbardziej potrzebującym, nowatorską formułą organizacji i prowadzenia zgromadzeń  oraz nastawieniem na zmianę społeczną. Wyprzedzając swoją epokę w pracy wykorzystywał on narzędzia i instrumenty, które do dnia dzisiejszego stanowią podstawę pracy pracowników socjalnych. Wspomnieć należy chociażby o diagnozie środowiska, wywiadzie środowiskowym, czy spółdzielni socjalnej. Jego postać i dokonania stanowią inspirację do podejmowania działań w kierunku pomocy  najbardziej potrzebującym i wykluczonym z różnych powodów.

Następnie pracownicy i osoby współpracujące z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie uczestniczyły we mszy świętej celebrowanej przez ks. Adriana Galbasa, biskupa pomocniczego diecezji ełckiej. Po mszy wykład wygłosił Stanisław Szwed – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Nowe kierunki rozwoju pomocy społecznej w Polsce”.

Podczas V Pielgrzymki – Sympozjum pn. „Św. Brat Albert prekursorem pracy socjalnej w Polsce” zostały wręczone odznaczenia honorowe PRIMUS IN AGENDO dla pracowników i osób współpracujących z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Suwałkach, które  wykazały się ogromnym zaangażowaniem w wykonywaniu obowiązków służbowych oraz wykazali się wielkim zaangażowaniem w pracę społeczną.

Osoby odznaczone – pracownicy pomocy społecznej: Marta Krzykwa, Paula Izabela Dymińska-Sawicka, Bożena Wojdyła, Wiesława Szyszko oraz osoby współpracujących z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie: Andrzej Sokołow, ks. Lech Łuba, Michał Bałazy i Radosław Chrulski.

Top