Pan Henryk, który roztańczył Suwałki

Pan Henryk, który roztańczył Suwałki

Piękną uroczystość przygotowali członkowie byłego Klubu Tańca Towarzyskiego „HENRYŚ” swojemu instruktorowi, mentorowi i mistrzowi panu Henrykowi Milewskiemu.

Były wspomnienia, pożółkłe zdjęcia i słabe jakościowo nagrania VHS z turniejów tanecznych. Był śmiech, radość i chwile zadumy. Henryk Milewski wychowawca wielu pokoleń suwalskich tancerzy w 40. Rocznicę powstania Klubu Tańca Towarzyskiego „HENRYŚ” od swoich uczniów otrzymał, dużo ciepłych uczuć, piękne kwiaty i pamiątkową statuetkę.

Klubu Tańca Towarzyskiego „HENRYŚ”, powstał w 1981 roku pod patronatem Wojewódzkiego Domu Kultury w Suwałkach. Klub miał swój statut, został zarejestrowany w Stowarzyszeniu Towarzystw i Klubów Tanecznych w Krakowie. Pan Henryk Milewski prowadzący Klub Tańca Towarzyskiego był zatrudniony (etat godzinowy) w Wojewódzkim Domu Kultury w Suwałkach w latach 1981-1992 r. Od 1970 roku po studiach na Politechnice Warszawskiej H. Milewski wrócił do Suwałk i zatrudnił się w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach. Z tańcem związał się już na studiach, po 6 latach treningów został mistrzem Polski klasy „C”. Następnie ukończył kurs kwalifikacyjny II-go stopnia, dający średnie wykształcenie taneczne, oraz zdobył uprawnienia instruktora tańca towarzyskiego. Podjął się prowadzenia zajęć z młodzieżą, był usatysfakcjonowany, że może przekazywać wiedzę i swoje umiejętności młodym ludziom. Wtedy to zaczął organizować kursy tańca towarzyskiego dla młodzieży, gdzie największym powodzeniem cieszyły się te przed studniówkami. Rok 1981, to rok, w którym Henryk Milewski zaczął współpracować z Jerzym Śniechowskim choreografem i kierownikiem ZPiT „Suwalszczyzna”. Współpraca ta owocuje założeniem Klubu Tańca Towarzyskiego „HENRYŚ”.  Klub działał nieprzerwanie 17 lat, przez 11 pierwszych lat prowadzony przez trenera Henryka Milewskiego. Mieszkańcy Suwałk zaczęli coraz tłumniej uczęszczać na organizowane przez klub przeglądy, pokazy taneczne i turnieje tańca towarzyskiego, w tym (od 1986 roku): Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „Nad Czarną Hańczą” oraz turniej „O Mistrzostwo Suwałk”. Dzięki Panu Henrykowi Klub był bardzo aktywny i znany w Polsce. Tancerze występowali w pokazach tanecznych, które uświetniały szereg imprez organizowanych przez różne instytucje w mieście. Pary taneczne (brały udział w kilku turniejach rocznie) wyjeżdżając na ogólnopolskie i zagraniczne turnieje tańca towarzyskiego reprezentowały swoje miasto – Suwałki.

Pan Henryk Milewski ma na swoim koncie wiele sukcesów (najważniejszy instruktorski – zdobycie przez jego parę międzynarodowej klasy tanecznej – S, w obu kategoriach tańców standardowych i latynoamerykańskich, która następnie przeszła na zawodowstwo), jak również jego tancerze zdobywali klasy taneczne: A, B, C i D. Wychowankowie – tancerze odnosili liczne sukcesy w turniejach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych, ale przede wszystkim jego największym osiągnięciem była zmiana mentalności młodych ludzi, „zaraził” młodzież i dzieci tańcem towarzyskim. Potrafił swoimi umiejętnościami i charyzmą zaszczepić w młodzieży nowe prawo do sukcesu, które osiąga się ciężką pracą. Sprawił, że kilkaset młodych ludzi po prostu pokochało taniec. Wychowankowie pana Henryka do dziś są instruktorami tańca, animatorami kultury, prowadzą własne szkoły tańca, pracują z młodzieżą, przekazując wszystkie wartości, które wpoił ich Mistrz (bo tak o nim mówią) – Henryk Milewski, który roztańczył Suwałki.

Kolejną pasją Pana Henryka jest fotografia, którą zainteresował się już jako emeryt w 1999 r. Pierwsze zdjęcia powstawały przy okazji wędkowania na Wigrach i zbierania grzybów w Puszczy Augustowskiej. Ulubioną tematyką jego fotografii są krajobrazy i przyroda Suwalszczyzny. Szczególnie ptaki, grzyby, dziko rosnące rośliny, a od kilku lat owady. Zdobywał wyróżnienia i nagrody w konkursach fotograficznych. W 2015 r. otrzymał 3 nagrodę i wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Las” organizowanym przez Wigierski Park Narodowy. W 2006 r. miał indywidualną wystawę w galerii PAcamera. Systematycznie uczestniczył w spotkaniach, plenerach i wystawach zbiorowych Suwalskiej Grupy Twórczej SGT. Jest członkiem SGT od początku jej istnienia.

Materiał powstał dzięki pomocy byłych Członków Klubu Tańca Towarzyskiego „HENRYŚ”  w Suwałkach.

Top