Orzeczenia dłużej ważne

Orzeczenia dłużej ważne

Dobra informacja dla osób z orzeczeniami o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upływa w okresie trwania pandemii – zachowują one swoją ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu epidemicznego lub stanu epidemii. A to oznacza, że te osoby nadal mogą korzystać z ulg i uprawnień.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach informuje, że orzeczenia o niepełnosprawności, jak też orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony, których okres ważności upływa w okresie trwania pandemii – zachowują swoją ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu epidemicznego lub stanu epidemii. Wnioskodawca w przypadku pogorszenia stanu zdrowia w każdej chwili może ponownie złożyć wniosek o wydanie orzeczenia. Uregulowania te mają na celu zabezpieczenie praw osób z niepełnosprawnościami w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Fakt wydłużenia orzeczenia z mocy prawa uprawnia osoby z niepełnosprawnościami do korzystania z ulg i uprawnień na podstawie ustawowo przedłużonego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Top