Ograniczenia w dostępie do NFZ

Ograniczenia w dostępie do NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że od 17 października 2020 r. do odwołania zwiększa ograniczenia w bezpośrednich kontaktach w Salach Obsługi Klientów Podlaskiego OW NFZ w:

 • siedzibie POW NFZ w Białymstoku
 • delegaturze w Suwałkach.

Uwaga! Obsługa bezpośrednia może dotyczyć tylko pilnych zleceń na wyroby medyczne, po wcześniejszym uzgodnieniu, pod numerami telefonów:
– Białystok tel. 85 745 95 87;
– Suwałki tel. 87 562 02 50;

Do odwołania zawieszona zostaje realizacja usług potwierdzania profilu zaufanego (PZ) w salach obsługi klientów w Białymstoku i Suwałkach.

 

Skrzynka podawcza

Do dyspozycji osób zainteresowanych są przygotowane skrzynki podawcze przed wejściem do Sal Obsługi Klientów. NFZ prosi o pozostawienie niezbędnej dokumentacji w skrzynce podawczej. Odpowiedź zostanie przekazana drogą pocztową na wskazany adres.

NFZ zaprasza do kontaktu telefonicznego lub mailowego:
Białystok: tel. 85 745 95 00, e-mail: kancelaria@nfz-bialystok.pl
Suwałki: tel. 87 562 02 50, tel./fax 87 562 02 51, e-mail: suwalki@nfz-bialystok.pl


Co można załatwić w POW NFZ bez wizyty osobistej:

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Jeśli chcesz wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) prześlij wniosek mailem:

Wpisz na wniosku adres, pod który odeślemy Ci kartę.
Wniosek o EKUZ możesz złożyć też przez swoje Internetowe Konto Pacjenta


Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ

Jeżeli potrzebujesz Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ, prześlij wniosek na adres wf10@nfz.gov.pl


Wnioski Unijne

Wniosek o wydanie formularza S1 wyślij pocztą lub pocztą e-mail na adres: wf10@nfz.gov.pl

Zagraniczny formularz np. S1 podlegający rejestracji w NFZ wyślij pocztą lub pocztą e-mail na adres wf10@nfz.gov.pl

Jeśli masz pytania dotyczące karty EKUZ, Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ lub innych formularzy UE, zadzwoń: 85 745 95 21.


Zaopatrzenie wyroby medyczne

Jeśli chcesz potwierdzić zlecenie na wyroby medyczne, w pilnych sytuacjach prześlij zlecenie lekarskie (w formie skanu lub zdjęcia) na adres e-mail: kancelaria@nfz-bialystok.pl

Można również złożyć zlecenie lekarskie w skrzynce podawczej zlokalizowanej w delegaturze lub przesłać drogą korespondencyjną na adres:

 • Siedziba Oddziału w Białymstoku:
  ul. Pałacowa 3, 15-042 Białystok
 • Delegatura w Suwałkach:
  ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 5c, 16-400 Suwałki

Potwierdzone zlecenia będą bezzwłocznie odsyłane na wskazany adres pacjenta.

Jeśli masz pytania dotyczące realizacji zleceń na wyroby medyczne, zadzwoń: 85 745 95 87.


Dobrowolne ubezpieczenie

Jak ubezpieczyć się dobrowolnie. Pobierz wniosek
Wniosek o zawarcie lub rozwiązanie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego możesz wysłać pocztą lub elektronicznie przez ePUAP, więcej informacji można uzyskać pod adresem email: kancelaria@nfz-bialystok.pl

Jeśli masz pytania dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia, zadzwoń: 85 745 95 93.


Leczenie uzdrowiskowe

Wszelkie sprawy związane z kierowaniem na leczenie uzdrowiskowe są załatwiane online lub korespondencyjnie oraz mailowo: kancelaria@nfz-bialystok.pl

Oryginał skierowania do uzdrowiska (jeśli lekarz sam go nie wysłał) wyślij listem poleconym na adres:

 • Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego POW NFZ
  ul. Pałacowa 3, 15-042 Białystok

Jeśli masz pytania dotyczące wyjazdu do sanatorium, zadzwoń: 85 745 95 23 lub 85 745 95 24.


Skargi i wnioski

Obecnie nie ma możliwości złożenia skargi do protokołu w ramach osobistej rozmowy z pracownikiem POW NFZ.

Skargi można przesłać:

 • pocztą tradycyjną na adres Podlaskiego Oddziału NFZ w Białymstoku ul. Pałacowa 3, 15-042 Białystok
 • za pośrednictwem platformy ePUAP
 • pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@nfz-bialystok.pl

W razie dokonania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostało opatrzone podpisem elektronicznym, NFZ prosi o:

 • wskazanie imienia, nazwiska (nazwy), adresu wnoszącego, numeru telefonu kontaktowego
 • podanie danych pozwalających na zidentyfikowanie placówki, której dotyczy zgłoszenie (nazwa, adres)
 • precyzyjny opis zdarzenia/sprawy.

Jest to niezbędne do sprawnego załatwienia zgłoszonej sprawy.


NFZ Zachęca do korzystania z Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590.

https://www.nfz-bialystok.pl/aktualnosci-oddzialu/ograniczenie-dostepnosci-sal-obslugi-klientow-podlaskiego-ow-nfz-w-bialymstoku-i-w-suwakach/

Top