Ogłoszenie o wynajmie lokalu użytkowego i dzierżawy gruntu pod garaż tymczasowy na okres do 3 lat

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokalu użytkowego i dzierżawy gruntu pod garaż tymczasowy, stanowiących własność Skarbu Państwa i Gminy Miasta Suwałki, położonych w Suwałkach przy ulicy:

Lokal użytkowy:

  1. Gen. Kazimierza Pułaskiego 26 A o powierzchni użytkowej 17,80 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu 13,00 zł/m2 netto, wadium 350,00 zł.

Lokal przeznaczony jest na cele handlowe, usługowe, biurowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania.

Grunt:

  1. Utrata 3 część gruntu o numerze geodezyjnym 10560/4 i powierzchni 18,00 m2wywoławcza wysokość stawka czynszu – 2,00 zł/m2 netto, wadium 54,00 zł.

Minimalna wysokość postąpienia wynosi 0,50 zł w przypadku lokalu użytkowego i 0,10 zł/m2 w przypadku gruntu pod garaż tymczasowy.

Lokal i część gruntu są przedmiotem przetargu w aktualnym stanie technicznym.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.09.2020 r. (środa) o godz. 1000 w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o. o. – ul. Wigierska 32, w sali konferencyjnej (poziom – 1) .

Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz projekt umowy najmu i umowy dzierżawy dostępne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigierska 32, pokój nr 2 w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku www.monitorurzedowy.pl i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 51 lub 52.

190/2020

Top