Odzyskanie Niepodległej w Bibliotece

Odzyskanie Niepodległej w Bibliotece

W suwalskiej Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej obejrzeć można niezwykle ciekawą wystawę „Rok 1918. Odzyskanie Niepodległej” przygotowaną przez Ośrodek KARTA.

Wystawa w sposób chronologiczny i na podstawie starannie wyselekcjonowanego materiału źródłowego oraz najciekawszych zdjęć historycznych i innych elementów graficznych przedstawia najważniejsze chwile procesów rozgrywających się na ziemiach polskich w ostatnim roku I wojny wraz z ich kluczowym dopełnieniem – odrodzeniem po 123 latach niewoli państwa polskiego. Każda plansza, oprócz archiwalnych zdjęć, zaopatrzona jest w krótki komentarz merytoryczny, nakreślający kontekst obrazowanych wydarzeń oraz tekst źródłowy (fragment dzienników, wspomnień, listów, dokumentów z epoki), będący osobistym komentarzem świadków historii do opisywanych procesów dziejowych. Co ważne narracja wystawy skoncentrowana jest na ówczesnych relacjach świadków historii i nie zawiera współczesnego komentarza.

Wystawę „Rok 1918. Odzyskanie Niepodległej” w suwalskiej Bibliotece przy ul. E. Plater 33 A można oglądać do 17 listopada.

Źródło: www.karta.org.pl

Top