Od najemcy do właściciela

Od najemcy do właściciela

Rozpoczęła się budowa dwóch budynków mieszkalnych, które realizuje miejski ZBM TBS w ramach programu „od najemcy do właściciela”. Bloki za blisko 11,5 mln zł wybuduje konsorcjum dwóch suwalskich firm. Budynki będą gotowe w kwietniu 2020 r. Zamieszka w nich 48 rodzin.

– Obecnie wykonane zostały wykopy pod dwa budynki. Odbywa się szalowanie, zbrojenie i wylewka ław fundamentowych. Budowane jest także przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej – informuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Budynki są budowane pomiędzy ulicami Reja i Pułaskiego. Oba będą miały po sześć kondygnacji i znajdować się w nich będzie 48 mieszkań o zróżnicowanym metrażu – od 42 do 63 m2. W obu blokach będą windy. Mieszkania będą oddawane przyszłym najemcom w tzw. stanie deweloperskim.

Formuła „od najemcy do właściciela” polega na stopniowym dochodzeniu do własności. Wartość 1 m2 pow. użytkowej lokalu mieszkalnego wynosi – 4400 zł/m² i nie ulegnie zmianie w okresie realizacji budynków, jak również w okresie obowiązywania przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu w formie aktu notarialnego:

– pierwsza wpłata na poczet ceny zakupu lokalu mieszkalnego tj. zadatek, płatna jest przed zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży i nie może być niższa niż 15 % przewidywanej wartości lokalu mieszkalnego,

– brak dodatkowych wpłat w okresie realizacji inwestycji,

– pozostała kwota do zapłaty zostanie zapłacona przez nabywcę poprzez wnoszenie w okresie nie dłuższym niż 19 lat, stałych, równych miesięcznych rat na poczet ceny nabycia lokalu obejmującej koszty zaciągnięcia kredytu przez Spółkę, które aktualnie wynoszą 3,09 % w skali roku,

– ostateczne przeniesienie praw własności lokalu w formie aktu notarialnego nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 2 lat od daty zawarcia umowy najmu,

– z chwilą oddania lokalu mieszkalnego do użytkowania, dodatkowo zawierana będzie z przyszłym nabywcą/najemcą umowa najmu lokalu, która zobowiązywać będzie do uiszczania czynszu wraz z opłatami eksploatacyjnymi.

Top